Tri Jugoslavije (Sabrina P. Ramet)

Ova knjiga kruna je dugogodišnjeg istrazivackog i teorijskog rada koji je svjetski poznata politologinja ulozila u razumijevanje prošlosti i sadašnjosti naših prostora. Tri Jugoslavije – meduratna, socijalisticka i srbijansko-crnogorska – propale su zbog neuspjeha njihovih vlada da uspostave vladavinu zakona i zadobiju politicku legitimaciju.Ramet navodi da je Kraljevinu Jugoslaviju (1918.