Stecajni zakon

U Narodnim novinama, broj 133/12, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Stecajnog zakona. Buduci da te izmjene i dopune sadrzavaju 65 clanaka kojima je do tada vazeci tekst znatno promijenjen, priredili smo redakcijski procišceni tekst da bismo njime omogucili lakše korištenje.