Domisljato stvoren svijet (Janja Ciglar Zanic)

Uvod: o problemima pisanja knjizevne povijesti; Barok u kontinentalnoeuropskim knjizevnopovijesnim proucavanjima; Barok u anglo-americkim knjizevnopovijesnim proucavanjima; Otpori usvajanju kategorije baroka u anglo-americkim knjizevnopovijesnim proucavanjima engleske knjizevnosti; Koliko je metafizicka engleska metafizicka poezija? Barok ili metafizicka poezija: prividna antinomija; Barok kao stil: oblici i funkcije; Formalni manirizmi u engleskom pjesništvu ranijeg 17. stoljeca; Stilski fenomeni sintaktickog reda u engleskom pjesništvu ranijeg 17. stoljeca; Zvukovi konceto: karakteristicne figure ponavljanja u engleskom pjesništvu ranijeg 17. stoljeca; Stilski izbor ili jezicna "fatalna Kleopatra": koncetizam u engleskom pjesništvu ranijeg 17. stoljeca; Englesko i hrvatsko barokno pjesništvo: natuknice za jednu usporedbu; Zakljucak: barok kao knjizevnopovijesno razdoblje u engleskoj knjizevnosti ranijeg 17. stoljeca

  • ISBN: 978-953-191-354-6
  • Izdavac: Naklada Slap
  • Godina: 2008.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 406
  • Format: 14,00×22,00 cm

Cijena: 200,00 kn

Informacije o knjizi skopiyovanan s web stranice www.ljevak.hr i objavljen na našoj web stranici se upoznali čitatelje.