Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas (Sandra Krizic Roban)

Hrvatsko slikarstvo druge polovice 20. stoljeca do sada nije bilo sintetizirano i cjelovito prikazano u jednoj knjizi. Mnoge monografije autora, katalozi samostalnih i skupnih izlozbi vrijedan su, ali nedostatan izvor podataka o bogatoj umjetnickoj praksi kojoj svakodnevno svjedocimo. Kad je rijec o slikarstvu, napomenimo kako smo protekla dva do tri desetljeca uzastopno slušali loše prognoze koje se ticu ovog medija – mnogo puta spominjala se "smrt slikarstva", nacina izrazavanja koje po nekim autorima i kriticarima nije bilo sposobno predociti sva umjetnicka previranja, istrazivanja i pretapanja medija koja se zbivaju od 70-ih godina prošlog stoljeca nadalje.

Unatoc tome, slikarstvo je jedan od temeljnih medija kojem umjetnici ostaju vjerni. No, treba ga ponovno preispitati, izmedu ostalog stoga što su posljednja desetljeca donijela nove znanstvene spoznaje i znatno izmijenila pristup povijesnoj naraciji. Djelomicno je uspostavljena i nuzna vremenska distanca, na koju je moguce iskustveno nadograditi recentna zbivanja. Sinteza slikarstva u knjizi dr. sc. Sandre Krizic Roban omogucuje povijesno-kriticku valorizaciju i interpretaciju grade na sazet i pregledan nacin, razumljiv kako strucnjacima tako i široj publici.

Autorica u jednom svesku na 300 stranica teksta s 400-tinjak ilustracija prikazuje hrvatsku slikarsku umjetnicku baštinu – od primjera koji svjedoce o prekidu s dominantnim modernizmom, figuracijom i – za poslijeratno razdoblje karakteristicnim "pristajanjem" na politicke ustupke, zatim ranih primjera apstrakcije, izdvojenih autorskih iskustava s medunarodnom slikarskom scenom (lirska apstrakcija, apstraktni ekspresionizam, gestualno slikarstvo) preko dominantne struje geometrijske apstrakcije, proširenja pojma slikanog polja (iskustva Novih tendencija, op-arta, kineticke umjetnosti) sve do izrazajnih konceptualnih tendencija koje su 70-ih godina po prvi puta omogucile da se u prostoru slike istrazuju neke od elementarnih postavki slikarstva – vrijeme, proces, ideja. Autorica pritom uzima u obzir i neke regionalne specificnosti, osobito one bliske mediteranskom krugu autora (kolorizam), dijelom se pridrzavajuci uvrijezene stilske kategorizacije, a dijelom nudeci nova citanja srodnih pojava koje povezuje u zajednicke tematske cjeline.

Kao i svaki drugi pregled ove vrste, knjiga HRVATSKO SLIKARSTVO OD 1945. DO DANAS Sandre Krizic Roban poštuje slijed povijesne grade, ali uz izbjegavanje shematiziranog iznošenja podataka ili njihove krute stilske odredenosti. Upravo niz zbivanja koji karakteriziraju nacionalnu umjetnicku – pa tako i slikarsku – scenu, odmaci od uvrijezenih pravila, pojedinacna istrazivanja pojma slike i razrada slikarskog medija u njegove sastavne dijelove, uz istodobno zadrzavanje modernistickih datosti kod jednog dijela autora, omogucilo je autorici da slikarstvu pride na inovativan nacin, uskladen s temeljnim idejama suvremene kritike i teorije slikarstva.

Autorica je 2010. objavila knjigu NA DRUGI POGLED – Pozicije suvremene hrvatske fotografije, u kojoj je sintetizirala pojave i osobnosti koji su utjecali na jedinstven razvoj umjetnosti fotografije u našoj zemlji. Pritom je sva navedena zbivanja kontekstualizirala u odnosu na dogadanja u Europi i svijetu, a na slican nacin tretira i slikarsku gradu u novoj knjizi. Sandra Krizic Roban od sredine 80-ih godina prošlog stoljeca do danas objavila je više stotina tekstova u kojima je pojedinacno predstavila osobnosti, medije, teme i strategije suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i svijetu. Njezin angazman karakterizira, uz ostalo, svjesno isticanje društvenih okolnosti koje su utjecale na autore i zbivanja, poznavanje grade i kritickih pristupa na koje se referira u svojem tekstu. Osim toga, kontinuirano pracenje suvremene umjetnicke scene omogucilo joj je da u knjigu uvrsti i recentna zbivanja kao i djela najmlade generacije autora, koji svjedoce o njezinoj zivosti i vrsnoci. Uz odgovarajuci izbor ilustracija umjetnickih djela knjiga ce postati nezaobilazan izvor informacija o prošlosti i sadašnjosti slikarstva.

O AUTORICI:

Sandra Krizic Roban, dr. sc.

Sandra Krizic Roban (Zagreb, 1962.) povjesnicarka umjetnosti, kriticarka, kustosica i spisateljica. Zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Predaje na Doktorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Splitu.

Stipendistica je DAAD (Berlin, 2013.) i više puta studijski je boravila u raznim europskim institucijama (Bec, Graz, Pariz, Berlin). Dobitnica je Nagrade Hrvatske sekcije AICA za likovnu kritiku (2006.) i Povelje Društva povjesnicara umjetnosti Hrvatske (2011.).

Glavna podrucja njezinih istrazivanja su suvremena i moderna umjetnost, a posebice povijest i teorija fotografije u Hrvatskoj i svijetu, poslijeratna moderna arhitektura, urbanizam i produkt-dizajn, problematika javnoga prostora i kriteriji evaluacije spomenickih realizacija posvecenih Domovinskom ratu.

Glavna urednica casopisa Zivot umjetnosti. Od 1986. do danas objavila je oko tisucu clanaka, kritika i prikaza. Uredila je više znanstvenih knjiga, priredila knjigu tekstova Antoaneta Pasinovic. Izazov mišljenja o prostornom jedinstvu (2001.), monografiju o suvremenom dizajneru nakita Nenadu Robanu (2005.) i knjigu Na drugi pogled. Pozicije suvremene hrvatske fotografije (2010.).  

Priredila je više samostalnih i skupnih izlozbi, medu ostalima Nulta tocka znacenja – nefunkcionalna, neprikazivacka, elementarna, eksperimentalna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj (Zagreb, 2011.; Graz, 2013.); Nenad Roban – Nepoznato mjesto (Zagreb, 2009.); Trazeci mjesto za zaborav (Zagreb, 2008.); Ostati ili otici (Zagreb, Graz, 2004.). Koautorica izlozbe i knjige Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura, politika 1950-1974 (2012.).

  • ISBN: 978-953-303-623-6
  • UDK: 75.038 (497. 5)
  • Biblioteka: Povijest umjetnosti u Hrvatskoj
  • Izdavac: Naklada Ljevak
  • Godina: 2013.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 520
  • Format: 21×27,3 cm

Cijena: 199,00 kn

Informacije o knjizi skopiyovanan s web stranice www.ljevak.hr i objavljen na našoj web stranici se upoznali čitatelje.