Kako poucavati (Jonathan Glazzard, Neil Denby, Jayne Price)

Ova knjiga je praktican prirucnik za sve one koji se pripremaju poucavati djecu i ucenike bilo to u ustanovama za predškolski odgoj, u osnovnim i/ili srednjim školama. Knjiga je bogata primjeraima i savjetima o tomu kako uspješno rješavati prakticne probleme s kojima se svakodnevno u svom radu suocavaju odgojitelji, ucitelji i nastavnici. Od posebna je interesa za studente nastavnickih fakulteta i za osobe kojima nedostaje pedahoško-psihološka i didakticko-metodicka naobrazba. Knjiga je idealan vodic za pripravnike u odgojno-obrazovnim ustanovama i njihove mentore koji ih prate i savjetuku tijekom njihova pripravnickog staza i stjecanja temeljnih nastavnih umijeca. Iskusnim uciteljima i nastavnicima ona moze bitipoticaj za propitivanje vlastitog nacina poucavanja.

  • ISBN: 978-953-6101-85-6
  • Izdavac: Educa
  • Godina: 2016.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 220

Cijena: 136,50 kn

Informacije o knjizi skopiyovanan s web stranice www.ljevak.hr i objavljen na našoj web stranici se upoznali čitatelje.