Medij, kultura, nacija (Suzana Coha)

Naglašavajuci medijsku ulogu Gajeve Danice u posredovanju nacionalne ideologije i potrebu o striktnoj razdvojenosti poetike od politike što ih je kao neupitne prihvacala tradicionalna knjizevna povijest, Suzana Coha dolazi do zakljucka kako je polifonija jedno od kljucnih obiljezja Danicina diskursa, a time i njome oblikovanoga kolektivnog identiteta. Detaljnim evidentiranjem, analizom i interpretacijom materijalnih i formalnih znacajki prvoga hrvatskog knjizevnog casopisa ova knjiga pokazuje kako je Danica presudno utjecala na stvaranje hrvatskoga nacionalnoga identiteta, a time i na njezinu kulturu i knjizevnost.

Rijec je o fundamentalnoj monografiji koja bitno unapreduje citanje ne samo jednoga casopisa i medija, nego i dosadašnje spoznaje o modernoj nacionalnoj povijesti.

U uvodnome dijelu Suzana Coha propituje razloge i posljedice cinjenice da je Gajeva Danica hrvatske historiografije proglašena znacajnim, ali ideološki ambivalentnim u politickome i irelevantnim u poetickom smislu. U odmaku od tradicionalnih hrvatskih knjizevnopovijesnih praksi koje su knjizevne casopise svodile na „hambare“ ili „motore knjizevnosti“, u drugome poglavlju izlaze metodološko-disciplinarni okvire „novih“ kulturalno orijentiranih i autoreferencijalnih knjizevnih povijesti, pa Gajeva Danica moze analizirati i interpretirati kao preteca masovnih medija, kao krucijalna cinjenica romanticarske kulture kao jedno od kljucnih sredstava oblikovanja gradanske javnosti i sfere javnoga mnijenja ili kao cinjenica koju nije, dovoljno interpretirati s njezine „informativne i dokumentarne strane, vec i s one trece, transformativne ili performativne strane.“

U prva cetiri i u posljednjem poglavlju središnjega dijela knjige autorica opisuje politicke okolnosti pokretanja, izlazenja i obustavljanja Gajeva casopisa, s posebnim osvrtom na odnos preporodnoga pokreta prema austrijskim i ugarskim institucijama vlasti. U središnjem dijelu prikazuje ulogu casopisa Danica u oblikovanju sustava hrvatske knjizevnosti kao nacionalno inkluzivne, ali regionalno, dijalektalno, socijalno i rodno regulativne prakse. U zakljucnome dijelu autorica istice polifonicnu narav Danice i posljedice što ih osvještavanje njezina heteroglosnog karaktera moze imati na interpretacije hrvatskoga romantizma kao i hrvatskoga nacionalnog identiteta uopce.

  • ISBN: 9789531692434
  • Izdavac: Hrvatska sveucilisna naklada
  • Godina: 2015.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 720

Cijena: 315,00 kn

Informacije o knjizi skopiyovanan s web stranice www.ljevak.hr i objavljen na našoj web stranici se upoznali čitatelje.