Peter Esterhazy: Uvod u postmodernizam (Tina Varga Oswald)

Knjiga Péter Esterházy: Uvod u postmodernizam plod je autoricina višegodišnjeg istrazivanja i djela Pétera Esterházyja, kao i fenomena knjizevne kulture Srednje Europe te komparatistickih povezivanja madarske i svjetske knjizevnosti.

Knjiga je dobrodošla zbog paradoksa koji se nalazi u cinjenici da je u Hrvatskoj preveden zaista veliki broj Esterházyjevih djela, dok je u znanosti o knjizevnosti jedan od najpoznatijih suvremenih madarskih knjizevnika još uvijek ostao neistrazen. Autoricina knjiga izvrsno popunjava upravo tu golemu prazninu u hrvatskoj znanstvenoj i strucnoj recepciji knjizevnih tekstova madarskog klasika.

Knjiga Tine Varga Oswald moze posluziti kao ogledni model za daljnja istrazivanja opusa pisca u zarištu rasprave te za daljnja istrazivanja Srednje Europe shvacene kao osobitoga identitetskog obrasca kojim se omogucuje kulturno povezivanje razlicitih nacija i njihovih knjizevnosti u jedan fluidan, ali svakako znacenjski poticajan interferentan prostor.

Jakov Sabljic

Knjiga Tine Varga Oswald mogla bi se nazvati pregledom jednog bliskog kulturnog razdoblja koje još uvijek ima utjecaja na sadašnju svjetsku i pojedinacnu nacionalnu kulturu i knjizevnost. Dodatna je vrijednost knjige u tome da madarsku knjizevnost autorica razmatra i kontekstualizira i iz izvanmadarske perspektive.

Zoltán Medve

O autorici:

Tina Varga Oswald rodena je 1. travnja 1982. u Osijeku. Diplomirala je hrvatski jezik i knjizevnost, a 2010. godine doktorirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku s temom Poeticki meduprostor Petera Esterhazyja: izmedu kasnog modernizma i postmodernizma. Na istom fakultetu predaje predmete iz podrucja svjetske knjizevnosti. Kao suradnica od 2008. u kontinuitetu (2008., 2009., 2010., 2011.) sudjeluje i/ili objavljuje u okviru medunarodnog znanstvenog-istrazivackog projekta — Nobelovac Ivo Andric u Grazu, Austriji i Europi (Der Nobelpreistrager Ivo Andric in Graz, Osterreich und Europa), Graz, Austrija. Takoder, od 2014. kao suradnica sudjeluje i/ili objavljuje radove u okviru medunarodnog znanstveno-istrazivackog projekta — Kulture u doticaju: stoljetni hrvatski i crnogorski knjizevni identiteti, Osijek. Znanstvene radove iz podrucja komparativne knjizevnosti i teorije knjizevnosti sustavno objavljuje od 2006. godine u mnogobrojnim knjizevnim casopisima (Rijec, Journal of Language and Cultural Education, Lingua Montenegrina, The Journal of Education Culture and Society) i u više zbornika sa znanstvenih skupova (Zadarski filološki dani, Zadar 2007., 2011.; Rijecki filološki dani, Rijeka 2008., 2014.; Obdobja, Ljubljana, Slovenija 2012.; Eurolilitteraria&Eurolingua, Liberec, Ceška 2009.; Kanoni doma i vani, Budimpešta, Madarska 2010.; Slavjanskie jazyki i kuljtury: prošloe, nastajašcee, buduššcee, Wroclaw, Poljska 2013.; XI. medunarodni kroatisticki znanstveni skup, Pecuh, Madarska 2013.; Things to Remember: Materializing Memories in Art and Culture, Nijmegen, Nizozemska 2014.; 5th International Interdisciplinary Memory Conference, Gdanjsk, Poljska 2016.; 3rd International Conference on Language, Literature and Culture in Education, Venecija, Italija 2016.). Uredila je zbornik studentskih radova Prica, pripovijedanje, interpretacija, 2010.

  • ISBN: 9789533039480
  • UDK: 821.511.141.09Esterhazy, P.
  • Biblioteka: Posebna izdanja
  • Izdavac: Naklada LJEVAK
  • Godina: 2016.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 188
  • Format: 13,5×21 cm

Cijena: 125,10 kn

Informacije o knjizi skopiyovanan s web stranice www.ljevak.hr i objavljen na našoj web stranici se upoznali čitatelje.