Razvoj djece u socijalnom kontekstu (Mira Klarin)

Buduci da vecina literature iz podrucja razvojne psihologije sadrzi više ili manje stereotipna poglavlja koja govore o aspektima razvoja ili pak razvojnim fazama, namjera je u ovoj knjizi prikazati ulogu tri najvaznija socijalizacijska faktora koji specificnim utjecajem, ali i uzajamnim djelovanjem uvjetuju razvoj i prilagodbu djeteta. Prvo poglavlje posveceno je obiteljskoj interakciji. Iako majka i otac pruzaju razlicite aspekte potpore, treba istaknuti da se njihova uloga u razvoju djeteta nadopunjuje. U ovom poglavlju osvrnuli smo se i na rastavu braka i posljedice koje ona ima za dijete. Drugo poglavlje posveceno je simetricnoj interakciji, interakciji s vršnjacima. Osvrnuli smo se na model vršnjackih odnosa Bukowskog i Hoze (1989.) i upozorili na mogucnost i nuznost razlikovanja razlicitih dimenzija socijalnih odnosa i njihovu vaznost za razvoj. Trece poglavlje posveceno je interakciji s nastavnicima. Cini se da kod djece predškolske dobi i rane školske dobi interakcija s nastavnikom ima vaznu ulogu u pruzanju socijalne potpore, a time i njegovo sudjelovanje u dozivljaju sigurnosti u školskom okruzenju. Cetvrto poglavlje posveceno je specificnoj ulozi socijalizacijskih faktora posebno za svaku razvojnu dob, rano predškolsko razvojno razdoblje, predškolsko razvojno razdoblje, srednje i kasno djetinjstvo i adolescenciju. U posljednjem poglavlju iznose se pokušaji novog tumacenja uloge osnovnih socijalizacijskih faktora razvoja uz kriticki osvrt.

  • ISBN: 978-953-191-323-4
  • Izdavac: Naklada Slap
  • Godina: 2006.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 147
  • Format: 18,00×24,00 cm

Cijena: 147,00 kn

Informacije o knjizi skopiyovanan s web stranice www.ljevak.hr i objavljen na našoj web stranici se upoznali čitatelje.