Stvarno pravo II/IV – vlasništvo i druga stvarna prava


1 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima1/1 Uredba o održavanju /.grada2 Ustav Republike Hrvatske — izvadak3 Zakon o nasljeđivanju – izvadak4 Obiteljski zakon — izvadak5 Zakon o parničnom postupku — izvadak6 Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenskekomunističke vladavine — izvadak7 Zakon o najmu stanova — izvadak8 Zakon o posredovanju u prometu nekretnina — izvadak8/1 Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina8/2 Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta u prometu nekretnina 8/3 Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretninama9 Zakon o obveznim odnosima — izvadak10 Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća — izvadak11 Zakon o privatizaciji — izvadak12 Zakon o koncesijama13 Zakon o grobljima14 Zakon o poljoprivrednom zemljištu — izvadak15 Zakon o šumama — izvadak15/1 Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina16 Zakon o zaštiti prirode — izvadak17 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara — izvadak18 Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima19 Zakon o izvlaštenju — izvadak20 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama — izvadak21 Zakon o zaštiti potrošača — izvadak22 Zakon o vodama — izvadak23 Zakon o javnim cestama — izvadak24 Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona — izvadak25 Uredba o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama26 Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941.27 Zakon o sudskom izvanparničnom postupku — izvadak

  • Broj stranica: 601
  • Jezik: hrvatski
  • Godina izdanja: 2008
  • Uvez: meki
  • ISBN/EAN: 9789536348626
  • Mjere proizvoda: 21×14,8 cm

Cijena: 79,00 kn

Informacije o knjizi skopiyovanan s web stranice www.ljevak.hr i objavljen na našoj web stranici se upoznali čitatelje.