Medunarodna kaznenopravna pomoc (Davor Krapac)

Medunarodna kaznenopravna pomoc (medunarodna pravna pomoc u kaznenim stvarima; engl. International assistance in criminal matters; njem. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; franc. lentraide judiciaire Internationale en matiere penale) predstavlja skup radnji i mjera koje poduzimaju tijela kaznenog postupka jedne drzave na zahtjev druge drzave radi omogucavanja kaznenog progona, sudenja ili izvršenja kazne u nekom kaznenom predmetu.