Agresivnost tumorske bolesti (Hamza Mujagic, Zlata Mujagic)

Autori teksta "Agresivnost tumorske bolesti" su dr. med. sc., Hamza Mujagic redoviti profesor Patološke filozofije i Klinicke onkologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, voditelj postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i gostujuci profesor Univerziteta Harvard/Massachusetts General Hospital, Boston, USA i dr. ph. se. Zlata Mujagic docent na Zavodu za biokemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Tekst Hamze Mujagica i Zlate Mujagic je vrhunski doprinos medunarodne vrijednosti koji ce obogatiti i našu i inozemnu literaturu iz podrucja onkologije. Po prvi put najednom mjestu sustavno, jednostavno i logicki razumljivo izneseno je cjelovito saznanje o problemu agresivnosti tumorske bolesti te su prikazani parametri odredivanja. Djelo nije kompilacija do sada nagomilanih saznanja o ovom problemu, nego je prvenstveno plod i eksperimentalnih i klinickih iskustava autora tijekom 35 godina bavljenja malignim tumorima. Zasebna vrijednost djela jest u tomu što temeljne molekularne mehanizme stavlja u svezu s klinickim posljedicama i što daje jasne parametre za odredivanje i opceg i onkološkog statusa u bolesnih od maligna tumora. Takoder, po prvi put u svijetu je prikazan model izracunavanja agresivnosti tumorske bolesti koji ce, ako se pokaze uporabljivim u praksi, u mnogome olakšati posao onkolozima diljem svijeta.

Domacoj i inozemnoj znanstvenoj zajednici se ovim djelom po prvi put pruza originalno i dobro napisano gradivo u kojem ce naci razjašnjenje, orijentaciju i pomoc u svakodnevnom radu. Nastavnicima ce biti dobar izbor podataka za spremanje predavanja, specijalistima i specijalizantima izdašan izvor jednostavno pisanih informacija, studentima jasno, pregledno i didakticki napisan tekst stoje vazan cimbenik pri spremanju ispita, a medicinskim djelatnicima srednjeg obrazovanja razumljiv i interesantan tekst s obiljem informacija

  • ISBN: 9958-9742-4-X
  • Izdavac: Hamidovic
  • Godina: 2003.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 68

Cijena: 120,00 kn