Austrougarska vojska u Prvome svjetskom ratu (Zvonimir Freivogel)


U Hrvatskoj se do nedavno relativno malo znalo i pisalo o postrojbama austrougarske vojske, jer je to znanje, kao i sjecanje sudionika godinama sustavno „brisano“ iz kolektivne svijesti i povijesti koju su „skladali“ pobjednici. Više se o austrougarskoj vojsci moglo saznati iz beletristike, poput Hašekovog „Dobrog vojnika Švejka“ ili Krlezinog „Hrvatskog boga Marsa“ nego iz strucne literature koja za to razdoblje do hrvatske samostalnosti prakticki nije ni postojala. Zbivanja u navedenim romanima ipak su subjektivna i podlozna osobnom uvjerenju autora. Jaroslav Hašek je, primjerice, kao Ceh i socijalist iz opravdanih razloga bio nacionalni i „klasni“ protivnik austrijskog politickog i vojnog sustava, koje stoga opisuje s velikom dozom ironije i crnog humora.

Za razliku od Hrvatske, koja se poslije Prvoga svjetskog rata ponovno našla na strani gubitnika i umjesto slobode dobila novu još strozu diktaturu, literatura o Prvome svjetskom ratu vrlo je opsezna u drugim drzavama, posebice u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Italiji, koja se takoder našla na strani pobjednika, a cak i u Austriji, koja je izgubila i rat i carstvo. Osim popularne postoji i opširna strucna literatura.

Strucni prikazi austrijske i austrougarske vojske, njezine organizacije i djelovanja mogu se naci u djelima koja je objavila Austrijska akademija znanosti (serija „Die Habsburger Monarchie 1848-1918“, V. svezak „Die bewaffnete Macht“) ili u strucnim knjigama, primjerice „Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918“ („Posljedni rat Austro-Ugarske, 1914.-1918.“), sluzbena povijest austrougarskih oruzanih snaga u tom ratu u sedam svezaka, ciji je urednik bio Edmund Glaise von Horstenau (poslije poznatiji kao njemacki opunomoceni general u NDH) i u okviru publikacija koje su objavili Vojnopovijesni muzej u Becu (Militärhistorisches Museum, Wien) ili drugi austrijski izdavaci poslije Drugoga svjetskog rata. Opširan pregled austrougarske vojske i njezinog ukupnog djelovanja u Prvome svjetskom ratu napisao je Manfred Rauchensteiner u djelu „Der Tod des Doppeladlers – Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg“ („Smrt dvoglavog orla – Austro-Ugarska i Prvi svjetski rat“), objavljenom 1993. u Grazu. Postoji i niz manjih izdavackih kuca, specijaliziranih za austrijsku i austrougarsku vojnu povijest, a u posljednje doba ozivjelo je – cak i u Hrvatskoj – detaljno prikazivanje brodova i djelovanja austrougarske ratne mornarice, teme vezane za Jadransko more, koja nam je malo bliza od „suhozemnih“ postrojbi cijelog carstva. O sastavu pojedinih postrojbi, odorama i oruzju objavljeno je takoder niz knjiga i prirucnika u angloamerickom govornom podrucju, poput serija „Warrior“, „Men-at-Arms“ i „Campaign“ poznate izdavacke kuce „Osprey“.

Namjera je ove knjige prikazati nastanak i ustroj pojedinih rodova austrougarskih oruzanih snaga, s kratkim pregledom njihovih djelovanja u Prvome svjetskom ratu. Potpuni prikaz djelovanja c. i kr. snaga na pojedinim bojišnicama nemoguci je u okviru jedne jedine knjige. Rijec je o vrlo opširnoj tematici koja ceka druge istrazivace i autore, a knjiga pred vama treba predstavljati samo jedan poticaj za pokušaj razumijevanja sustava i zbivanja u jednom nestalom carstvu prije i tijekom Prvoga svjetskog rata.

SADRZAJ

Uvod
I. Vojno i politicko stanje do 1914.
II. Osnovna organizacija austrougarske vojske do 1914.
III. Vojne odore i cinovi kopnene vojske
IV. Pješacke postrojbe kopnene vojske (Infanterie)
V. Organizacija mobilizacije
VI. Organizacija pojedinih pješackih postrojbi
VII. Posebne pješacke postrojbe
VIII. Konjaništvo
IX. Austrougarsko topništvo
X. Utvrde
XI. Opkoparske i pionirske postrojbe
XII. Prijevozne i komunikacijske postrojbe
1. Zeljeznicke i telegrafske postrojbe
2. Austrougarske telegrafske postrojbe 1918.
3. „Motorizirane postrojbe“
4. Logisticke transportne postrojbe XIII. Austrougarske zracne snage
1. Djelovanje c. i kr. zrakoplovstva tijekom Prvoga svjetskog rata
2. Neki tipovi zrakoplova carskih i kraljevskih zracnih snaga
XIV. Posljednja predratna zbivanja
XV. Mobilizacija i prvi pokreti trupa
XVI. Prve operacije protiv Srbije
XVII Ulazak Italije u rat i bitke na jugozapadnoj bojišnici
XVIII. Djelovanja na istocnim bojišnicama od ljeta do zime 1915.
1. „Crno-zuta“ ofanziva u Ukrajini
2. Cetvrta ofanziva na Srbiju
XIX. Istocne bojišnice od pocetka 1916. do kraja rata
1. Rumunjska bojišnica i pokušaji trazenja primirja
2. Ruske revolucije
XX. Zbivanja na balkanskoj bojišnici od poraza Crne Gore do kraja rata
XXI. Austrougarska carska i kraljevska ratna mornarica
1. Zapovjedna struktura
2. Obalne utvrde i minska obrana
3. Osoblje i školstvo
4. Raspored brodovlja u miru i ratu
5. Sluzba veze i obavještajna sluzba
6. Industrijska osnovica i opremljenost za rat
7. Strategija i taktika
8. Ratna iskustva c. i kr. mornarice
9. Zakljucci i ocjene
XXII. Austrougarska Dunavska flotila
1. Ustroj i znacajne ratne operacije Dunavske flotile XXIII. Austrougarsko mornaricko zrakoplovstvo
Zakljucak Izbor literature

  • ISBN: 978-953-789-222-7
  • Biblioteka: Svjetska povijest
  • Izdavac: Despot infinitus
  • Godina: 2014.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 332

Cijena: 179,91 kn