Bernard Lonergan (Pasquale Giustiniani)

Knjiga Pasqualea Giustinianija, redovitoga profesora filozofije religije iz Napulja, o teologu Bernardu Lonerganu izišla je u nizu Teolozi dvadesetog stoljeca biblioteke Polazišta i vec joj to daje znacenje i tezinu. Bernard Lonergan kanadski je teolog (1904.-1984.) i jedan od najznacajnijih teoloških mislilaca dvadesetog stoljeca bilo da je rijec o njegovoj metodološkoj perspektivi ili o pedagoškim implikacijama njegovih brojnih teoloških radova. Dobar dio Lonerganova osebujnog intelektualnog puta obiljezilo je istrazivanje i poducavanje teologije prema metodi svetog Tome, no kasnije se odvazuje govoriti o progresivnom rastakanju ‘klasicistickog’ obzora koji je, osim ‘ortodoksne’ vjernosti sv. Tomi takoder obiljezen nuznošcu posuvremenjenja. Knjiga slijedi put kojega je Lonergan prošao od pocetka svoje nastavne djelatnosti u Rimu, kada je, zbog didaktickih propisa, nastupao kruto i neoskolasticki, pa sve do inovacije u metodi i njezine arhitektonike. Rijec je o putu koji vijuga od srednjovjekovne, arheološki shvacene metode, prema modelu ili paradigmi za praksu koja ozbiljno kani uzeti u obzir društveno-kulturalne promjene, odnosno ispitati, još prije nego sadrzaje kršcanske vjere, sredstvo kojim se ti sadrzaji trebaju istraziti. Lonerganov doprinos teološkoj misli XX. st. ne odnosi se toliko na originalno prikazivanje sadrzaja dogmi, vec na traganje za metodom. To je traganje, prema njegovom mišljenju, most koji omogucuje teologiji da ude u dijalog sa suvremenim znanstvenim znanjem te da, u isto vrijeme, uvijek iznova usvaja tradiciju.

  • ISBN: 978-953-11-066-3
  • Izdavac: Krscanska sadasnjost
  • Godina: 2012.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 170
  • Format: 12,50×20,00 cm

Cijena: 95,00 kn