Blagajnicko poslovanje i fiskalizacija (Katarina Horvat Jurjec)

Od pocetka 2013. dogodile su se znacajne novosti u blagajnickom poslovanju obveznika (poduzetnika) poreza na dobit i poreza na dohodak. Rijec je o uvodenju fiskalizacije, blagajnickom poslovanju, tj. o dopuštenoj visini uporabe gotovine pri nabavama dobara ili placanju usluga, te o propisanoj dopustivosti drzanja gotovine u blagajni (blagajnicki maksimum).Postoje i placanja koja se ne moraju obavljati na bankovni racun, itd.

U ovom prirucniku obraduju se sva pitanja koja su uredena propisima o fiskalizaciji te drugim propisima koji se odnose na poslovanje s gotovinom, daju se primjeri akata, racuna, isprava i druga objašnjenja koja su od pomoci za primjenu više propisa iz ovog financijskog i poreznog podrucja.

Sadrzaj

I. Ustroj blagajnickog poslovanja 1
1. Obveza vodenja blagajne 1
2. Tko moze obavljati blagajnicke poslove 14
3. Nacin obavljanja blagajnickog poslovanja 15
4. Provjera ispravnosti blagajnickih isprava 17
II. Obrasci gotovinskog platnog prometa 21
1. Opcenito o obrascima gotovinskog platnog prometa 21
2. Ispunjavanje obrazaca gotovinskog platnog prometa 22
III. Tehnika obavljanja blagajnickog poslovanja 29
1. Blagajnicke isprave 29
2. Podizanje gotova novca s transakcijskog racuna (ziro-racuna) 31
3. Dopuštene isplate u gotovini 37
4. Obvezna isplata na transakcijski racun (ziro-racun) 62
5. Placanje gotovim novcem izmedu obveznika fiskalizacije 62
6. Placanje gotovim novcem prema zakonu o sprjecavanju pranja novca 64
7. Isplata u gotovu novcu prema zakonu o provedbi ovrhe na novcanim sredstvima 65
8. Polaganje gotovine na transakcijski racun (ziro-racun) 65
9. Godišnji popis (inventura) blagajne i inventurne razlike 68
10. Cjeloviti primjer knjizenja blagajne  
IV. Fiskalizacija blagajnickog poslovanja 81
1. Obveza fiskalizacije 81
2. Elementi racuna 87
3. Postupak provedbe fiskalizacije izdavanja racuna 96
V. Kreditne kartice u blagajnickom poslovanju 113
1. Poslovanje kreditnim karticama tuzemnih izdavatelja 113
2. Poslovanje kreditnim karticama inozemnih izdavatelja 117
3. Uporaba poslovnih kartica 118
4. Placanje racuna za potrebe poslovanja društva kreditnom karticom clana društva ili zaposlenika 124
5. Podizanje gotovine na bankomatu 125
VI. Blagajnicko poslovanje u trgovini na veliko i trgovini na malo 129
1. Blagajnicko poslovanje u trgovini na veliko 130
2. Blagajnicko poslovanje u trgovini na malo 137
VII. Blagajnicko poslovanje u ugostiteljstvu 143
1. Uvod – zakonski okvir za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva 143
2. Razvrstavanje ugostiteljskih objekata prema vrsti ugostiteljske usluge 145
3. Obvezne evidencije u ugostiteljskom objektu i hodogram dokumentacije 146
4. Nabava u gotovini i evidentiranje nabave 150
5. Naplata pruzene ugostiteljske usluge 152
6. Racunovodstvene radnje u ugostiteljstvu na kraju godine 161
VIII. Blagajnicko poslovanje obveznika poreza na dohodak – obrtnika i slobodnih zanimanja 163
IX. Devizna blagajna 169
1. Uvod 169
2. Tko je rezident, a tko nerezident 170
3. Strana sredstva placanja 172
4. Poslovanje stranom gotovinom 173
5. Prijenos strane gotovine preko granice 181
6. Krivotvorena strana gotovina 182
7. Zakljucak 182
X. Propisi u svezi s blagajnickim poslovanjem i fiskalizacijom 183
1. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 184
2. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom 196
3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na definiranje velicine poduzetnika 208
4. Zakon o porezu na dohodak izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini 209
5. Pravilnik o porezu na dohodak izvadci iz odredbi pravilnika koji se odnose na placanje u gotovini 209
6. Zakon o sprjecavanju pranja novca i financiranju terorizma izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini 211
7. Zakon o provedbi ovrhe na novcanim sredstvima izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini 212
8. Opci porezni zakon izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini
 

Sadrzaj

I. Ustroj blagajnickog poslovanja 1
1. Obveza vodenja blagajne 1
2. Tko moze obavljati blagajnicke poslove 14
3. Nacin obavljanja blagajnickog poslovanja 15
4. Provjera ispravnosti blagajnickih isprava 17
II. Obrasci gotovinskog platnog prometa 21
1. Opcenito o obrascima gotovinskog platnog prometa 21
2. Ispunjavanje obrazaca gotovinskog platnog prometa 22
III. Tehnika obavljanja blagajnickog poslovanja 29
1. Blagajnicke isprave 29
2. Podizanje gotova novca s transakcijskog racuna (ziro-racuna) 31
3. Dopuštene isplate u gotovini 37
4. Obvezna isplata na transakcijski racun (ziro-racun) 62
5. Placanje gotovim novcem izmedu obveznika fiskalizacije 62
6. Placanje gotovim novcem prema zakonu o sprjecavanju pranja novca 64
7. Isplata u gotovu novcu prema zakonu o provedbi ovrhe na novcanim sredstvima 65
8. Polaganje gotovine na transakcijski racun (ziro-racun) 65
9. Godišnji popis (inventura) blagajne i inventurne razlike 68
10. Cjeloviti primjer knjizenja blagajne  
IV. Fiskalizacija blagajnickog poslovanja 81
1. Obveza fiskalizacije 81
2. Elementi racuna 87
3. Postupak provedbe fiskalizacije izdavanja racuna 96
V. Kreditne kartice u blagajnickom poslovanju 113
1. Poslovanje kreditnim karticama tuzemnih izdavatelja 113
2. Poslovanje kreditnim karticama inozemnih izdavatelja 117
3. Uporaba poslovnih kartica 118
4. Placanje racuna za potrebe poslovanja društva kreditnom karticom clana društva ili zaposlenika 124
5. Podizanje gotovine na bankomatu 125
VI. Blagajnicko poslovanje u trgovini na veliko i trgovini na malo 129
1. Blagajnicko poslovanje u trgovini na veliko 130
2. Blagajnicko poslovanje u trgovini na malo 137
VII. Blagajnicko poslovanje u ugostiteljstvu 143
1. Uvod – zakonski okvir za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva 143
2. Razvrstavanje ugostiteljskih objekata prema vrsti ugostiteljske usluge 145
3. Obvezne evidencije u ugostiteljskom objektu i hodogram dokumentacije 146
4. Nabava u gotovini i evidentiranje nabave 150
5. Naplata pruzene ugostiteljske usluge 152
6. Racunovodstvene radnje u ugostiteljstvu na kraju godine 161
VIII. Blagajnicko poslovanje obveznika poreza na dohodak – obrtnika i slobodnih zanimanja 163
IX. Devizna blagajna 169
1. Uvod 169
2. Tko je rezident, a tko nerezident 170
3. Strana sredstva placanja 172
4. Poslovanje stranom gotovinom 173
5. Prijenos strane gotovine preko granice 181
6. Krivotvorena strana gotovina 182
7. Zakljucak 182
X. Propisi u svezi s blagajnickim poslovanjem i fiskalizacijom 183
1. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 184
2. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom 196
3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na definiranje velicine poduzetnika 208
4. Zakon o porezu na dohodak izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini 209
5. Pravilnik o porezu na dohodak izvadci iz odredbi pravilnika koji se odnose na placanje u gotovini 209
6. Zakon o sprjecavanju pranja novca i financiranju terorizma izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini 211
7. Zakon o provedbi ovrhe na novcanim sredstvima izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini 212
8. Opci porezni zakon izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini
 

Sadrzaj

I. Ustroj blagajnickog poslovanja 1
1. Obveza vodenja blagajne 1
2. Tko moze obavljati blagajnicke poslove 14
3. Nacin obavljanja blagajnickog poslovanja 15
4. Provjera ispravnosti blagajnickih isprava 17
II. Obrasci gotovinskog platnog prometa 21
1. Opcenito o obrascima gotovinskog platnog prometa 21
2. Ispunjavanje obrazaca gotovinskog platnog prometa 22
III. Tehnika obavljanja blagajnickog poslovanja 29
1. Blagajnicke isprave 29
2. Podizanje gotova novca s transakcijskog racuna (ziro-racuna) 31
3. Dopuštene isplate u gotovini 37
4. Obvezna isplata na transakcijski racun (ziro-racun) 62
5. Placanje gotovim novcem izmedu obveznika fiskalizacije 62
6. Placanje gotovim novcem prema zakonu o sprjecavanju pranja novca 64
7. Isplata u gotovu novcu prema zakonu o provedbi ovrhe na novcanim sredstvima 65
8. Polaganje gotovine na transakcijski racun (ziro-racun) 65
9. Godišnji popis (inventura) blagajne i inventurne razlike 68
10. Cjeloviti primjer knjizenja blagajne  
IV. Fiskalizacija blagajnickog poslovanja 81
1. Obveza fiskalizacije 81
2. Elementi racuna 87
3. Postupak provedbe fiskalizacije izdavanja racuna 96
V. Kreditne kartice u blagajnickom poslovanju 113
1. Poslovanje kreditnim karticama tuzemnih izdavatelja 113
2. Poslovanje kreditnim karticama inozemnih izdavatelja 117
3. Uporaba poslovnih kartica 118
4. Placanje racuna za potrebe poslovanja društva kreditnom karticom clana društva ili zaposlenika 124
5. Podizanje gotovine na bankomatu 125
VI. Blagajnicko poslovanje u trgovini na veliko i trgovini na malo 129
1. Blagajnicko poslovanje u trgovini na veliko 130
2. Blagajnicko poslovanje u trgovini na malo 137
VII. Blagajnicko poslovanje u ugostiteljstvu 143
1. Uvod – zakonski okvir za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva 143
2. Razvrstavanje ugostiteljskih objekata prema vrsti ugostiteljske usluge 145
3. Obvezne evidencije u ugostiteljskom objektu i hodogram dokumentacije 146
4. Nabava u gotovini i evidentiranje nabave 150
5. Naplata pruzene ugostiteljske usluge 152
6. Racunovodstvene radnje u ugostiteljstvu na kraju godine 161
VIII. Blagajnicko poslovanje obveznika poreza na dohodak – obrtnika i slobodnih zanimanja 163
IX. Devizna blagajna 169
1. Uvod 169
2. Tko je rezident, a tko nerezident 170
3. Strana sredstva placanja 172
4. Poslovanje stranom gotovinom 173
5. Prijenos strane gotovine preko granice 181
6. Krivotvorena strana gotovina 182
7. Zakljucak 182
X. Propisi u svezi s blagajnickim poslovanjem i fiskalizacijom 183
1. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 184
2. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom 196
3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na definiranje velicine poduzetnika 208
4. Zakon o porezu na dohodak izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini 209
5. Pravilnik o porezu na dohodak izvadci iz odredbi pravilnika koji se odnose na placanje u gotovini 209
6. Zakon o sprjecavanju pranja novca i financiranju terorizma izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini 211
7. Zakon o provedbi ovrhe na novcanim sredstvima izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini 212
8. Opci porezni zakon izvadci iz odredbi zakona koji se odnose na placanje u gotovini
 

  • Biblioteka: Biblioteka racunovodstvo
  • Izdavac: RRiF-plus d.o.o. za nakladnistvo i poslovne usluge
  • Godina: 2013.
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 224

Cijena: 168,00 kn