Demogeografija (Ivo Nejasmic)

Proucavanjem stanovništva bave se mnoge znanstvene discipline, a znacajno mjesto medu njima zauzima geografija. U središtu zanimanja suvremene demogeografije (geografije stanovništva) i njezina pristupa prostornim procesima i prostornoj interakciji jest dinamika stanovništva, posebice prostorni razmještaj ljudskih resursa. Vazno mjesto ima i prostorno-vremenska meduovisnost prirodnog kretanja i prostorne pokretljivosti koja, izravno ili neizravno, uzrokuje promjene i razlike u broju, razmještaju i sastavu stanovništva. U objašnjavanju i razumijevanju tih pojava i procesa geografsko proucavanje implicira medusobno djelovanje prirodne osnove te društvenih, gospodarskih, politickih i drugih cimbenika.

Meduovisnost demografskih znacajki, okoliša i društveno-gospodarske razvijenosti ogleda se u mnogim oblicima. No nedvojbeno je da nejednaki stupanj razvijenosti bitno oblikuje diferenciranu sliku suvremenog svijeta, utjecuci na obiljezja stanovništva te na prostorne odnose i procese.

  • ISBN: 953-0-30876-0
  • Izdavac: Skolska knjiga
  • Godina: 2006.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 282
  • Format: 22,00×28,00 cm

Cijena: 238,00 kn