Demokracija protiv drzave (Miguel Abensour)

Autor u ovoj knjizi razmatra demokraciju u njezinoj istinitosti. U tu svhu ponovno otkriva i reaktivira Marxa i njegov mladenacki rukopis ?Kritika Hegelovog drzavnog prava? jer ga smatra temeljnim tekstom demokratske moderne zbog njegova lucidnog zagovaranja demokracije i razumijevanja politickoga u njegovoj nesvodljivosti na teologijsko i društveno.

  • ISBN: 978-953-260-028-5
  • UDK: 321
  • Biblioteka: Cari politickoga
  • Izdavac: Disput
  • Godina: 2007.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 194
  • Format: 22,50×14,00 cm

Cijena: 81,00 kn