Digitalna elektronika i digitalna logika (Marko Cupic)

Zbirka riješenih zadataka iz digitalne elektronike i digitalne logike namijenjena je svim studentima koji polazu ove (ili slicne) kolegije, ili su zainteresirani za to gradivo. Zbirka je nastala kao rezultat rada autora na auditornim i laboratorijskim vjezbama navedenih kolegija na Fakultetu elektrotenike i racunarstva, Sveucilišta u Zagrebu, kroz akademske godine 2002./2003. – 2005./2006. Temeljni materijal za izradu zbirke cine zadaci s auditornih vjezbi u akademskoj godini 2001./2002.

Zbirka je nadopunjena nizom zadataka u skladu s obnovljenim podrucjima obradenim na predavanjima u akademskoj godini 2002/2003. U Zbirci se takoder nalaze riješeni zadaci s kolokvija, pismenih ispita, kao i odreden broj zadataka koje studenti vrlo cesto rješavaju pogrešno. Ponegdje su cak ukljuceni i ti pogrešni nacini rješavanja, zajedno s objašnjenjem zašto je to pogrešno, te s ispravnim rješenjem. Zbirka riješenih zadataka iz Digitalne elektronike i Digitalne logike nastala je adaptacijom Zbirke riješenih zadataka iz Digitalne elektronike. Zbirka riješenih zadataka ne sadrzi teorijska razmatranja koja pokriva ovaj kolegij, te se u tu svrhu preporuca knjiga prof. dr. se. Uroša Peruška – Digitalna elektronika, logicko i elektricko projektiranje, III. prošireno izdanje, kao i uredno pohadanje predavanja.

U Zbirci se, osim samog logickog i elektrickog projektiranja digitalnih sklopova, nalaze i zadaci vezani uz opisivanje i simuliranje istih uporabom VHDL-a. Više o samom jeziku za opis sklopovlja – VHDL-u – moze se pronaci na drugim mjestima (primjerice, u materijalima za laboratorijske vjezbe Stjepana Groša i Marka Cupica). Dobar uvod u VHDL dostupan je takoder kroz skriptu m r. se. Siniše Šegvica – Uvod u programski jezik VHDL, koja se moze pronaci na stranicama kolegija. Zelio bih se takoder zahvaliti svima koji su mi pomogli u izradi ove Zbirke, a napose mentoru prof. dr. se. Vladi Glavinicu, bez kojeg ova Zbirka nikada ne bi ugledala svjetlo dana, mr. se. Borisu Ketteu za vrlo korisne rasprave i nove kuteve gledanja na pojedina podrucja digitalne elektronike, kolegi Stjepanu Grošu, dipl. ing. za podršku i komentare prilikom izrade Zbirke, kao i svima ostalima.

  • ISBN: 953-6970-30-9
  • UDK: 621
  • Izdavac: Kigen
  • Godina: 2006.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 515
  • Format: 25,00 cm

Cijena: 120,00 kn