Drustvo umjetnosti 1868. – 1879. – 1941. (Olga Marusevski)

Ovaj rad opsezna je kulturološka i povijesna studija koja ukronološkom slijedu prati, analizira i obrazalaze razvoj,djelovanje i promicateljsku ulogu udruzenja Društvo umjetnosti od 1879 – 1941. Osim uspostave kronologije široko je sagledana uloga D.U. kao znacajnog cimbenika kulturnog razvitka, napose Zagreba. Rukopis je potkrijepljen je izvornom gradom (185 bilješki i referenci) te mnoštvom ilsutacija i fotografija.

Hrvatsko Društvo umjetnosti, s raznorodnom strukturom clanstva iz redova kulturnih djelatnika, politicara, bogatijih privrednika i u pocetku s malim udjelom samih umjetnika, bila je tada jedina moguca asocijacija, koja ce nastojati da dobro postavljenim projektom probudi interes u svim gradanskim krugovima. Najprece je osnivanje Obrtnog muzeja 1880. i Obrtne škole 1882., institucija koje odgojnim znacenjem i produkcijom predstavljaju model estetickog ideala u širenju oblikovne kulture – prakticne estetike umjetnickog obrta, stvaranja "uljepšanoga" gradanskog ambijenta. Društvo je djelovalo više od pola stoljeca u dvama politicki, kulturno i likovno razlicito obojanim krajolicima: u razdoblju Habsburške Monarhije i u dvadesetostoljetnom meduratnom razdoblju, a uoci Prvog i Drugog svjetskog rata politicka su previranja manipulirala umjetnickim komunikacijama.

  • ISBN: 953-6089-17-3
  • Izdavac: Drustvo povjesnicara umjetnosti Hrvatske
  • Godina: 2005.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 351

Cijena: 250,00 kn