Drzava i demokracija (Domagoj Vujeva)

Postoji li inherentna napetost izmedu drzave kao temeljnog politicko-pravnog projekta moderne i demokracije kao nacela konstitucije zajednice i izvora legitimnosti politicke vlasti? Hegelov je odgovor na to pitanje, cini se, jednoznacno potvrdan.

Drzava, ciji logicki dovršeni i posljednji povijesni lik Hegel u samorazumijevanju opisuje u Filozofiji prava, jest "carstvo ozbiljene slobode" jer je njezino unutrašnje ustrojstvo rezultat samoodredenja ideje slobode. No ni drzava kao cjelina ni politicka drzava kao njezin najviši logicki moment – i prostor samosvjesnog, politickog zajedništva – nemaju porijeklo u pristanku i slobodnoj odluci pojedinaca. Drzava se prema Hegelu i povijesno i logicki ozbiljuje protiv demokracije.

Demokratske mogucnosti drzave knjiga Drzava i demokracija razmatra upravo u kritickom dijalogu s Hegelom, stavljajuci poseban naglasak na njegovo poimanje odnosa gradanskog društva i politicke drzave.

Teški problemi na koje Hegel nailazi u nastojanju da politicku drzavu izvede kao istinsku, samosvjesnu zajednicu postaju naime jasni tek iz perspektive odnosa te sfere prema gradanskom društvu. Neovisno o tome prihvatimo li Hegelovo rješenje institucionalne artikulacije politicke drzave ili ga odbacimo s demokratskog stanovišta, Filozofija prava pokazuje kako je uvjet politicke emancipacije do kraja ozbiljena gradanska emancipacija, odnosno sposobnost politicke drzave kao umske instance da proizvede i odrzi "izvanjsko", razumsko zajedništvo gradanskog društva koje se ne uspostavlja samo od sebe. Tek je tada smisleno govoriti o demokraciji kao organizacijskom obliku zajednice, odnosno o demokratskoj drzavi u smislu cjeline covjekova opstanka u jednom narodu.

Domagoj Vujeva (1981), hrvatski politolog. Predaje na Fakultetu politickih znanosti na kolegijima Uvod u politicku znanost: pojmovi, Povijest politickih ideja i Povijest politickih doktrina. Clan uredništva (2011-2012) casopisa Politicka misao. Kao stipendist DAAD-a 2009. boravio na Hegel-Arhivu Rurskog sveucilišta u Bochumu.

Vazniji radovi: Logika i aporije politickog – politicki potencijal prijateljstva, Politicka misao, 3/2006; Povijest pojma predstavništva. Elementi za izgradnju moderne teorije politickog predstavništva I i II, Politicka misao, 3 i 4/2011 (s L. Ribarevicem); Hegelova teorija politickog predstavništva, Politicka misao, 3/2012; Republikanizam i liberalizam u svjetlu Hegelove znanosti o drzavi, Politicka misao, 4/2012; G. W. F. Hegel (poglavlje u knjizi: Moderna politicka teorija, 2013).

  • ISBN: 9789532602203
  • Izdavac: Disput
  • Godina: 2015.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 155
  • Format: 14×21,5 cm cm

Cijena: 81,00 kn