Dubrovnik otvoreni i zatvoreni grad (Dunja Falisevac)

Ranonovovjekovna Dubrovacka Republika zaokruzena je kulturna cjelina. U tom se svjetlu paradoksalnom cini cinjenica da o najvecoj knjizevnosti koja se u 19. stoljecu ulila u jedinstvenu hrvatsku knjizevnu kulturu domaca knjizevna historiografija nikad nije ispisala jedinstvenu monografiju/sintezu. Knjiga Dunje Fališevac Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad svojevrsna je moderna leksikonska povijest dubrovacke knjizevne kulture. Reprezentativni pisci i djela, najvazniji knjizevni rodovi i vrste, knjizevni modusi, rodna problematika, dominantni ideologemi, knjizevnost u izvedbenom kontekstu, starija i novija knjizevnost – svi su ti aspekti proucavanja dubrovacke knjizevnosti zastupljeni na stranicama ove knjige. Fališevac je u ovoj knjizi pokazala širinu knjizevnopovijesnih interesa, skladno upotpunjavanje razlicitih metodoloških postupaka i aspekata istrazivanja, temeljitost i sintetsku snagu u postizanju novih spoznaja o dubrovackoj knjizevnoj kulturi.

Davor Dukic

U knjizi Dunje Fališevac Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad dominiraju teme u vezi s knjizevnošcu ranonovovjekovnog Dubrovnika. Tematskom jedinstvu knjige oponira mnoštvenost stajališta s kojih autorica pristupa svojim temama. Dok su neki clanci zamišljeni kao cjelovite analize individualnih opusa ili koherentnih vrstovnih tradicija, neki se bave neispitanim sadrzajima i aspektima dubrovacke knjizevnosti, cesto i onima koji svjedoce o autoricinu odmaku od tekstualno orijentirane povijesti knjizevnosti prema otvorenijoj heuristici kulturalnih studija. U ovoj se knjizi Dunja Fališevac ocituje kao znanstvenica koja se pera ne laca olako, nego kad naide na neistrazena pitanja ili na teme kojima su potrebna nova tumacenja, kadšto i u opoziciji s proširenim stereotipima. Clanci su pisani vrsnom znanstvenom prozom iza koje se osjeca autoricino iskustvo, komponirani su svrsishodno, a imponiraju i svojim spoznajnim rezultatima.

Zoran Kravar

  • ISBN: 978-953-178-850-2
  • Biblioteka: Razotkrivanja
  • Izdavac: Naklada Ljevak
  • Godina: 2007.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 335
  • Format: 15,70×23,60 cm

Cijena: 39,00 kn