Enciklopedija Matice hrvatske 1. A ? G

Glavni urednik Igor Zidic, izvršna urednica Jelena Hekman, urednik Ivica Maticevic, strucni suradnik Josip Brlekovic, tehnicki urednik Neven Osojnik

Na tragu Barceva mota da je povijest Matice hrvatske ujedno i povijest hrvatske kulture, pokrenut je prije par godina projekt cetverosvešcane Enciklopedije Matice hrvatske, jedinstvenog enciklopedistickog i leksikografskog djela koje obraduje sva podrucja kulturnog, politickog, društvenog, znanstvenog i stvaralackog zivota u »kojima se zbivalo i zbiva sve što je u nekoj vezi s Maticom: od nakladništva do jezicne politike, od filozofije do odgojne i obrazovne prakse, od hrvatske knjizevnosti do prijevodne literature – umjetnicke i znanstvene« (I. Zidic).

Posebnost urednicke koncepcije EMH u odnosu na druga enciklopedijska djela sastoji se u posvemašnjoj otvorenosti prema izrazajnim, stilskim i metodološkim osobitostima autora i njihovim sklonostima da neistrazene ili tabuizirane teme obrade na temelju arhivskih i drugih istrazivanja, onkraj bilo kakvih ideoloških postavki i uvjerenja.

Prvi svezak Enciklopedije Matice hrvatske (A -G) na kojem je radilo 54 suradnika obuhvaca 485 natuknica s priblizno 1600 kartica autorskoga teksta opremljenog sa 745 ilustracija (558 u koloru, dvije duplerice) i 14 tablica, predgovorom glavnog urednika i Dodatkom ? popisom svih clanova upravnih tijela MH u razdoblju od 1842. do 2014.

***

"U cjelini, edicija bi trebala postati referentnim štivom, koje ce u medusobnu vezu dovesti pojedince, društva i institucije, politicke pokrete, knjizevna strujanja, casopise i slicne kulturne i društvene fenomene u kulturnom, knjizevnom, društvenom i politickom zivotu Hrvat­ske, s posebnim naglaskom na onim tockama u kojima je upravo Matica hrvatska bila inspiratorom dodira, izvorištem smisla djelovanja ili medijatorom veza i utjecaja. Na taj ce se nacin dobiti gusta mreza kulturnopovijesnih odnosa, povijest hrvatskog društva, kulture, umjetnosti i znanosti promatrana iz jedne specificne vizure. Iz ukupnosti svih obradenih jedinica stvorit ce se slika hrvatskog kulturnog i društvenog razvoja koju – i kakvu – dosad nismo imali prilike upoznati na slican  nacin" (Jelena Hekman).

***

"Nismo inzistirali na stilskoj ujednacenosti natuknica – u enciklopedijama, inace, uobicajenoj – samo zato da bi se stekao privid objektivnosti ili cak znanstvenosti/strucnosti doticnoga teksta. Znanstveno i objektivno utemeljeni, gotovo svi naši clanci/natuk­nice nose pecat svojih autora: metodološki i stilski. Probitak, koji se postize ujednacavanjem cinio nam se odviše dvojben da bismo se tome idealu pošto-poto priklonili. Drugo je, naravno, kad je rijec o informacijskome minimumu: on je, u svakoj jedinici, na isti (stereotipan) nacin bio poštovan. Isto tako nas je tek praktican rad na EMH-u uvjerio da je inzistiranje na broju redaka teksta – kao objektivnom mjerilu vaznosti jedinice – više nego upitno. Gdjekad je i neki manje istaknuti lik, kojiput bitno obiljezen pa i dimenzioniran pokrajinskim kriterijima, postao pokretacem vaznih dogadaja, znacajnom tockom otpora neprijateljskim idejama, dobrim duhom okupljanja, poticateljem akcija koje su ga prerastale. Kriterij koji bi kvantifikacijom nastojao doci do pouzdane valorizacije, nije se mogao odrzati jer je u pitanju bila formalisticka iluzija: broj redaka nije ni u kakvoj vezi s vaznošcu predmeta rasprave ni s kvalitetom teksta.

(…) Pazljiviji ce citatelj ili citateljica lako otkriti da smo osobitu pozornost posvecivali arhivskim i drugim istrazivanjima, koja su – ogranicena raspolozivim vremenom i financijskim uvjetima – obecavala vazna otkrica nepoznatih, zanemarenih ili zatajivanih cinjenica o hrvatskom kulturnom, umjetnickom, obrazovnom, politickom (itd.) zivotu ili o zivotu i djelu vaznih protagonista takve, mnogostruke i polivalentne Hrvatske. Nastojali smo, u atmosferi bez pritisaka, koju nam je nakladnik osigurao, ukljuciti pored bitnih i one skromnije doprinose o Maticinu djelovanju pa i sitnije korekture dosadašnjih znanja, ako je pregledano izvorno gradivo pruzalo tome povoda. Te naše napore nije stimulirala ideologija – nikad je nismo koristili kao izliku da se nešto ili netko uvrsti u korpus ili iskljuci iz korpusa EMH, da se ucinci necega ili nekoga uvecaju ili umanje, honoriraju ili penaliziraju – nego ih je poticalo opce poznato obilje neistrazenih ili tabuiziranih tema i vrela, komparativne grade, zamracenih likova i sudbina (u ideološkim ratovima, što su se u nas, više-manje kontinuirano rasplamsavali iz godine u godinu, iz desetljeca u desetljece, šireci nekulturnu iskljucivost i politicko jednoumlje, unoseci kojiput i zlocinacke kriterije u podrucja duhovnog stvaralaštva, obrazovnih sustava, javnoga zivota).

Nadamo se, da ce EMH  posvjedociti da je djelo novoga vremena: omogucene objektivnosti, pozitivne tolerancije, ustrajne teznje prema istini" (Igor Zidic).

  • ISBN: 9789533410142
  • Izdavac: Matica hrvatska
  • Godina: 2015.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 815
  • Format: 20×27 cm

Cijena: 666,00 kn