Englesko-hrvatski elektrotehnicki rjecnik (Vladimir Muljevic)

Na oko tisucu stranica, ovaj rjecnik obuhvaca preko 100 000 pojmova s podrucja elektrotehnike, ali i šire – s podrucja tehnike, fizike, kemije i matematike neposredno povezanih s elektrotehnikom. To je prvi tako iscrpan rjecnik koji obuhvaca engleske termine s tog podrucja, a plod je iznimnog rada pokojnoga profesora FER-a Vladimira Muljevica, koji je hrvatskoj znanosti dao golem doprinos svojim dugogodišnjim djelovanjem na promicanju elektrotehnike, znanosti kojoj je posvetio cijeli svoj zivot. Na FER-u je osnovao Zavod za regulacionu i signalnu tehniku, na cijem je celu bio 28 godina, potaknuo je osnivanje seminara JUREMA (danas KOREMA) i desetak godina bio njegov predsjednik: pokretac je i glavni urednik casopisa »Automatizacija i hrvatsko sveucilište«: pokretac je i organizator Tehnicke enciklopedije Leksikografskoga zavoda u Zagrebu i clan prvoga redakcijskoga odbora: jedan je od utemeljitelja Tehnickog muzeja u Zagrebu, jedan je pokretaca i prvi predsjednik Zajednice diplomiranih inzenjera Elektrotehnickog fakulteta u Zagrebu (AMAC-a). Kruna njegova rada neprijeporno je impresivna bibliografija: objavio je više od 450 znanstvenih i strucnih priloga, nekoliko knjiga, udzbenika i sveucilišnih skripata, Njemacko-hrvatski elektrotehnicki rjecnik i Hrvatsko-njemacki elektrotehnicki rjecnik (za koje je 2001. dobio Strossmayerovu nagradu). Jedan je od autora knjige o Nikoli Tesli, objavljene 2006. g. u izdanju Školske knjige. Vladimir Muljevic je za zivota (umro je 2007. u 94. godini) dobio mnoštvo nagrada, priznanja i pocasti, medu ostalim Republicku godišnju nagradu »Fran Tucan« (1988.), Drzavnu nagradu tehnicke kulture »Faust Vrancic« za zivotno djelo (1996.), Nagradu »Josip Juraj Strossmayer« (2001.), Nagradu »Nikola Tesla« Hrvatske sekcije IEEE (2006.). Bio je pocasni doktor Sveucilišta u Rostocku te pocasni clan Hrvatske akademije tehnickih znanosti.

?: više od 100 000 jezicnih termina suvremene elektrotehnike kao vaznog dijela tehnike, industrije i tehnologije ?: nazivlje s podrucja visokonaponske tehnike, proizvodnje, prijenosa i razdiobe elektricne energije, elektricnih strojeva, aparata, dojavne tehnike, kao i mjerne i regulacijske tehnike, elektrokemije, elektronike, elektronicnih racunala te tehnike poluvodickih elemenata ?: nazivlje s podrucja supravodljivosti, laserske tehnike i optoelektronike, kao i s podrucja tehnike, fizike, kemije, matematike koja su u neposrednoj vezi s elektrotehnikom ?: nezaobilazan prirucnik za znanstvenike, inzenjere i tehnicare, prevoditelje i studente

  • ISBN: 978-953-0-40226-3
  • Izdavac: Skolska knjiga
  • Godina: 2009.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 956
  • Format: 17,00×24,00 cm

Cijena: 450,00 kn