Fenomenologija i filozofija religije (Hrvoje Lasic)

Upoznti studente s religijskim i religioznim fenomenima, njihovim manifestacijama u svijetu i ljudskoj svijesti u prošlosti i sadašnjosti te svratiti pozornost na njihovo transcedentalno obiljezje i povezanost s naravnom zbiljom.
SADRZAJ

Fenomenologija religije je znanost koja se opcenito bavi religijskim i religioznim fenomenima. Obuhvaca istrazivanja fenomena u podrucju povijesti religije i psihologije religije. Proucava zbilju, cije je obiljezje transcedentno, tajanstveno, sveto, nadnaravno, bozansko, koja se ocituje na razne nacine i u raznim oblicimau svijetu i ljudskoj svijesti. Ukratko , fenomenologija religije je opca komparativna znanost o tajanstvenim pojavama koje promatra, sabire, svrstava i opisuje ne donoseci konacni sud o njima. Prvenstveno je iskustvena, a ne metefizicka znanost; neka vrsta simbioze dvaju svjetova, dviju stvarnosti, najradikalnija iskustvenost naravne i nadnaravne zbilje koja omogucuje razumsko promišljanje i dokaz za sve teze i obrazce, ukljucujuci i one logicke. Baš zbog svoje univerzalnosti fenomenologija religije se razlikuje od svih ostalih religijskih znanosti, premda joj nijedna od njih nije strana. Štoviše njezina je prvotna zadaca da pokaze njihovu uzajamnost, medusobnu povezanost i obogacenje. 

  • ISBN: 9789532311242
  • Izdavac: Filozofsko-teoloski institut Druzbe Isusove
  • Godina: 2012.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 471
  • Format: 14×23 cm

Cijena: 141,75 kn