Forenzika (Dusko Modly)

FORENZIKA – OSIGURAVANJE MJESTA ZLOCINA

U ovoj knjizi daju se osnovne upute kojima je cilj izbjegavanje ili smanjenje mogucnosti uništavanja (destruiranja), stvaranja (generiranja) ili kontaminiranja postojecih materijalnih, primarno indicijalnih dokaza i tzv. "stvarnih" dokaza na mjestu kriminalnoga dogadaja ili kaznenoga djela u obliku tragova i predmeta tih djela. Buduci da osiguranje mjesta dogadaja pripada u pocetni stadij postupka, knjiga ponajviše govori o dokazima u spoznajnom (indicijalnom) ili operativnom  (kriminalistickom) smislu koji sluze kao putokazi ovlaštenim sluzbenim osobama tijela reperesije svih strucnih profila.

Sa stanovišta suvremene kriminalistike smatra se da postoji toliko pristupa (metodika) u osiguranju mjesta dogadaja koliko ima tipova kaznenih djela. U tome presudnu ulogu imaju nacin, mjesto i vrijeme pocinjena djela, uporabljena sredstva, situacije na mjestu dogadaja, sudionici, atmosferske prilike i slicno. Opcenito sve okolnosti, osobito objektivne, kao skup uvjeta.

Zato se detaljnije obraduju tzv. materijalni dokazi i njihovi izvori te osnovni problemi u svezi s njima i njihovim osiguranjme i operativnim korištenjem u svakodnevnoj praksi. Kazneno-pravna terminologija rabi se tamo gdje je to prijeko potrebno, a najcešce se rabi uvrijezena kriminalisticko-forenzicna terminologija. Suocavajuci se u svakodnevnoj praksi s nedostatcima u svezi s pronalazenjem, cuvanjem (osiguranjem), prikupljanjem i otpremom tragova i predmeta u vezi s kriminalnim dogadajem ili kaznenim djelom, u najkracim se crtama definiraju neki kriminalisticki pojmovi: kriminalisticki trag, mehanizmi nastanka tragova, njihovo pronalazenje, provizorno osiguranje i cuvanje lege artis.

Suvremeni pojam osiguranja mjesta dogadaja danas obuhvaca i pronalazenje i osiguranje dostupnosti osoba kao potencijalnih personalnih izvora obavijesti i hitno prikupljanje obavijesti od gradana (zrtve, svjedoci, osumljicenici), govori i o tehnici i taktici (strategiji) prikupljanja obavijesti od gradana i registraciji dobivenih iskaza.

Posebno su obradeni slucajevi osiguranja mjesta dogadaja prometnih nesreca, trovanja, fizikalnih ozljeda elektricnom energijom i povišenim temperaturama (pozari) te imovinskih delikata. Osiguranje mjesta dogadaja iznimno je vazan, kompleksan, dinamican, hitan, cesto kritican i krajnje delikatan sklop koji velikim dijelom ovisi o umješnosti ovlaštenih sluzbenih  osoba koje su prve stigle na mjesto dogadaja.

Knjiga je namijenjena onima koji se tek uvode u svijet slozenog mehanizma otkrivanja i razjašnjavanja zlocina, a i onima koji vec dulje rade na tim poslovima. Od ovlaštenih sluzbenih osoba prilikom osiguranja mjesta dogadaja trazi se korektan pristup, savjesno i zakonito postupanje u poduzimanju mjera i radnji u skladu s profesionalnom etikom (deotologija ovlaštenih sluzbenih osoba). Na taj nacin zadatci represije, ponajprije redarstvenih vlasti, postaju poštovanom javnom sluzbom. Operativno djelovanjem policije i siguronosne operacije zahtijevaju potrebnu razinu transparentnosti za javnost. Zato su deontološki standardi u sustavu policije i drugih tijela represije, zbog same prirode njihove djelatnosti, mnogo vazniji nego u bilo kojoj drugoj organizacijskoj strukturi u jednom društvu. Treba imati u vidu da rad u policiji nije samo zanimanje, nego i poziv. On je u demokratskom društvu, kakvo je naše, mnogo više. Posebna pozornost pridavana je  konceptualizaciji strucnih pojmova i termina, uglavnom iz podrucja kriminalisticke znanosti.

U slucaju dojave o relevantnom dogadaju (kriminalisticki dogadaj ili kazneno djelo) za nadlezno tijelo nastaje obveza izlaska na mjesto dogadaja i nakon procjene obveza da zapocne osiguranje. Vrijedi nacelo: budi jednostavan i drzi se cinjenica.

  • ISBN: 9789531692984
  • Izdavac: Hrvatska sveucilisna naklada
  • Godina: 2014.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 383

Cijena: 210,00 kn