Germanizmi u kajkavskome knjizevnom jeziku (Barbara Stebih)

  • ISBN: 9789536637492
  • UDK: 811.163.42’373.45:811.112.2
  • Izdavac: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  • Godina: 2010.
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 455

Cijena: 230,00 kn