Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku (Neven Budak)

Hrvatska povijest u drugoj polovici 15. st., na izmaku srednjovjekovlja, obiljezena je rastucom osmanlijskom opasnošcu i pluralizmom vlasti na hrvatskome povijesnom podrucju. Ne samo što je Venecija osvojila najveci dio obale i otoka od Istre do Korcule (posljednji je pod vlast duzdeva 1480. potpao Krk) nego su i hrvatske zemlje pod ugarsko – hrvatskim kraljevima bile podijeljene na Kraljevstvo Dalmacije i Hrvatske i regnum Slavoniju, a na krajnjem jugu Dubrovacka Republika nastavila je graditi samostalnost, kolebajuci se izmedu vladara u Budimu i Carigradu. Središnji dijelovi Istre bili su u rukama Habsburgovaca, kao i grad Rijeka, a istocni dio savsko – dravskoga medurjecja bio je izravno podreden ugarskoj kruni. Dva sabora i dva bana (hrvatski i slavonski) morali su, medu ostalim, posvecivati sve vecu pozornost obrani od Osmanlija.
U pokušaju da sprijeci daljnje osmanlijske prodore, vladar je uspostavio niz vojnih zapovjedništava (Senjska kapetanija, Jajacka i Srebrenicka banovina) u pogranicnim podrucjima, cime su postavljeni temelji buduce Vojne krajine. Obrambeni sustav, unatoc svim slabostima, u konacnici ce zaustaviti širenje Osmanskoga Carstva na zapad, ali ce dovesti i do daljnjeg komadanja hrvatskoga prostora.
Slavoniju je nakon dugotrajnoga razdoblja urbanizacije zahvatila kriza gradskoga zivota, koja se ocitovala u gospodarskome i demografskom slabljenju, te gubitku osobnih sloboda mnogih gradana. Politicki potresi prethodnog razdoblja (prestanak anzuvinske vlasti, izumrce grofova Celjskih) naveli su vecinu talijanskih i njemackih trgovaca da napuste zemlju, a ubrzo nakon 1450. protjerani su i Zidovi, što je sve znatno oslabilo gospodarsku aktivnost….

  • ISBN: 978-953-7534-05-9
  • Izdavac: Leykam International
  • Godina: 2007.
  • Uvez: Meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 250
  • Format: 24,00×17,00 cm

Cijena: 89,10 kn