Hrvatski crkvenoslavenski jezik


Knjiga je pisana na vrlo visokoj znanstvenoj razini. Da su se autori međusobno ispomagali, vidi se i po tome što nema nikakvih nesuglasica u upotrebi termina ni u temeljnim pogledima. Može se bez pretjerivanja reći da su oblikovali znanstveni rukopis koji se temelji na najboljoj općejezikoslovnoj i paleoslavističkoj literaturi te na besprijekornom poznavanju korpusa. Samo su tako mogli čuvati visoku znanstvenu razinu i rješavati složene probleme, a prvi među njima je odabir relevantnoga korpusa koji „pripada“ opisanome idiomu i zatim njegovo razgraničenje s klasičnim staroslavenskim i s drugim njegovim redakcijama. Sve je to izvedeno tako da nema ozbiljnijega prigovora.
Knjiga Hrvatski crkvenoslavenski jezik sigurno će izazvati veliku pažnju hrvatskih slavista i kroatista, ali i njihovih sustručnjaka iz cijeloga svijeta. Naime, hrvatskoglagoljski tekstovi i njihov jezik jedna su od onih rijetkih „hrvatskih“ tema koje stalno izazivaju zanimanje inozemnih stručnjaka, ne samo kao čitatelja, nego i kao autora jer je ta problematika u samim temeljima slavističke znanosti.

Knjiga će uvećati ugled hrvatske filologije u međunarodnim relevantnim slavističkim krugovima, omogućit će bolje razumijevanje povijesti najstarijega slavenskoga književnoga (staroslavenskoga) jezika i njegovih redakcija, ali će pomoći da bolje razumijemo povijest hrvatskoga književnoga jezika jer se on nerijetko u povijesti gradio kombiniranjem staroslavenskih i starohrvatskih jezičnih osobitosti.

  • Broj stranica: 420
  • Jezik: Hrvatski
  • Datum izdanja: 16.12.2014
  • Godina izdanja: 2014
  • Uvez: Tvrda
  • ISBN/EAN: 9789531692892
  • Mjere proizvoda: 24×20 cm
  • Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  • Autor: Milan Mihaljević, Sofija Gadžijeva

Cijena: 79,00 kn