Hrvatski frazeoloski rjecnik (Antica Menac, Zeljka Fink Arsovski, Radomir Venturin)

Ako ste frazeolog, kroatist, slavist, filozof, ucitelj, student, ucenik, prevoditelj, novinar ili se zanimate za hrvatski jezik, upravo je za vas knjiga Hrvatski frazeološki rjecnik. 

  • Osnovna jedinica frazeologije je frazem. On se sastoji od najmanje dviju sastavnica za koje je karakteristicna ustaljenost upotrebe, cjelovitost i relativno cvrsta struktura. Ne stvara se u govornom procesu, nego se kao cjelina ukljucuje u diskurs, pri cemu moze postati dio recenicnoga ustrojstva ili funkcionirati kao samostalna cjelina. 

  • Velikom je dijelu frazema svojstvena slikovitost, visok stupanj ekspresivnosti i najcešce negativno konotativno znacenje. Bitno obiljezje frazeologije je i desemantizacija koja pokazuje da su sve sastavnice ili dio njih izgubile svoje prvotno leksicko znacenje, dok je frazem kao cjelina dobio novo, frazeološko znacenje. To istodobno znaci da se frazeološko znacenje ne dobiva zbrojem leksickih znacenja pojedinih komponenata frazema. 

Struktura rjecnikoga clanka u Hrvatskom frazeološkom rjecniku na primjeru:

– nadnatuknica: ALFA

– natuknica, tj. sam frazem: alfa i omega (cega)

– definicija frazema, 1. izuzetno vazna (dominantna osoba) 

– primjer upotrebe iz novije hrvatske knjizevnosti, novina, casopisa, pretrazivaca

I tako ta slatka utakmica traje cijeli zivot, pri cemu muškarci misle da dominiraju, dok zene znaju da su one alfa i omega. (N) 

Medu prvima mu je cestitao njegov stari prijatelj, alfa i omega OTV-a. (N)  

2. pocetak i završetak svega, bit 

Veseljak, pravio se glup, ali je to bila igra promucurnosti. Balzakovski tip, novac mu je bio alfa i omega zivota. (Lasic)

U Hrvatskom frazeološkom rjecniku ukljuceni su:

– frazemi kojima se dugo ili dulje vrijeme koristimo u hrvatskom jeziku, npr. ispravljati krivu Drinu, pobrkati loncice, drzati se majci za suknju

– frazemi koji su relativno nedavno postali dijelom frazeološkoga fonda hrvatskoga jezika, npr. pojesti za dorucak, leptirici u trbuhu, zena zmaj.

 

Što su rekli o Hrvatskom frazeološkom rjecniku?

Hrvatski frazeološki rjecnik ima veliki korpus hrvatskih frazema, više od 4000. Djelo je u sadrzajnom i jezicnom smislu besprijekorno. Po svojoj preglednosti, sustavnosti i uskladenosti sa suvremenim frazeografskim nacelima obrada grade u ovom rjecniku ogledni je frazeografski primjer u hrvatskoj filologiji.

Rijec je o vrhunskom frazeografskom djelu koje sadrzi hrvatsku frazeološku gradu i time ispunjava veliku prazninu u kroatistickoj leksikografskoj produkciji. Ovaj rjecnik pripada fundamentalnoj kroatistickoj frazeografskoj literaturi i osnova je daljnjem proucavanju i potpunijoj obradi hrvatskoga frazeološkoga fonda.

 Dr. sc. Dubravka Sesar, red. prof.

Rijec je o izvornom frazeografskom djelu jer su autori vrsni frazeolozi koji su u nas frazeologiju kao jezikoslovnu disciplinu postavili na cvrste temelje. Svojim dosadašnjim znanstvenim istrazivanjima i frazeološkim rjecnicima postali su vodeci frazeolozi i frazeografi u Hrvatskoj.

Pred nama je djelo vrhunskih frazeoloških strucnjaka, što se vidi iz svakoga retka. On je rezultat njihova znanstvenoga bavljenja frazeologijom i frazeografijom. Rjecnik ima mnogo širu vrijednost osim kao studentska literatura. On ce biti nezaobilazan prirucnik mnogima, i izvornomu govorniku, a pogotovo onomu koji uci hrvatski jezik kao strani. Buduci da se u hrvatskom jezikoslovlju sve više mladih znanstvenika zanima za frazeologiju, ovaj ce rjecnik biti njihov vodic u tu znanstvenu disciplinu. Na kraju, od njega ce imati koristi i autori novih rjecnika, pogotovo objasnidbenih i dvojezicnih jer ce iz njega ne samo crpsti gradu nego ce valjano obraditi frazeme, što dosad nije bio cest slucaj. Rjecnik po svojoj osmišljenosti, sustavnosti, temeljitosti, koherentnosti, tehnickoj ujednacenosti te primjeni valjanih frazeografskih kriterija pokazuje da je rijec ne samo o prijeko potrebnoj vrsti rjecnika nego i o vrhunskoj leksikografskoj tvorevini.

 Dr. sc. Branka Tafra, red. prof.

Rjecnik je namijenjen u prvom redu hrvatskim frazeolozima, ali i inozemnim frazeolozima – slavistima. Buduci da je u vecem broju slavenskih zemalja (ali i dijelu neslavenskih, npr. u Njemackoj) frazeografija veoma razvijena, HFR se odlicno uklapa u praksu popisivanja i frazeografske obrade frazeoloških jedinica u pojedinim slavenskim jezicima. Na taj se nacin hrvatska frazeografija i frazeologija stavljaju u kontekst europske.

Rjecnik je namijenjen i studentima kroatistike i drugih slavistickih studija kako u Hrvatskoj, tako i izvan nje.

S obzirom na relevantnost sadrzaja i nedostatak odgovarajucih rjecnika za frazeološkim rjecnikom koji obuhvaca frazeme u rasponu od uzualnih do najnovijih za ovim rjecnikom postoji društveni interes u strucnoj i široj javnosti.

Hrvatski je frazeološki rjecnik u potpunosti uskladen sa suvremenim nacelima frazeografske teorije.

Rjecnik je pisan pregledno: odabrani leksikografski pristup dosljedno je proveden (nadnatuknica, natuknica, znacenje), što korisniku olakšava snalazenje. Sve su natuknice ilustrirane pomno odabranim primjerima aktualizacije frazema u kontekstu.

Dr. sc. Marija Turk, red. prof.

  • ISBN: 978-953-303-693-9
  • Izdavac: Naklada Ljevak
  • Godina: 2014.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 800
  • Format: 16,5×24,5 cm

Cijena: 179,00 kn