Hrvatski jezik (Radoslav Katicic)

U knjizi "Hrvatski jezik" Radoslav Katicic sintetizira sve bitne aspekte hrvatskoga jezika od povijesnih vremena do suvremenog doba, a zahvaljujuci jednostavnu i poeticnu stilu pisanja, njegova knjiga nije namijenjena samo filolozima nego širem krugu obrazovanog citateljstva, uvijek zivo zainteresiranog za jezicna pitanja.

 
Rijetki su lingvisti koji taj skup nerijetko zamršenih pitanja mogu prikazati tako uvjerljivo i jasno kao akademik Katicic, koji i u novoj knjizi pokazuje zašto je njegov znanstveni opus tako poznat i priznat. Privrzenost vlastitoj sredini u tekstu nikada nije u sukobu sa strukom: nikada se umjesto argumenata ne nude osjecaji i sve je izreceno tako da se citatelj moze spram tvrdnji i argumentacije lako odrediti.

Knjiga akademika Katicica izlazi u jeku rasprava o novom pravopisu što ga priprema Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, u casu kad je atmosfera, kako sam autor kaze, doista uzavrela. Naš istaknuti filolog i jezikoslovac vec je upozorio u medijima na opasnost od nasilnog, politicki dirigiranog pravopisnog ujednacavanja. I u novoj knjizi podsjeca da jezik pripada jezikoslovcima, a ne politici i izvršnoj vlasti, kao što je to bilo u doba Khuen-Héderváryja.

 
"Jezik je bitno pitanje nacionalnog interesa i temeljna odrednica nacionalnog identiteta, pa stoga svako nasilje, improvizacija i igra politike s jezikom moze izazvati nesagledive štete, što nam je vec bezbroj puta povijest pokazala", napominje Katicic u knjizi koja ce zadugo biti temelj za svaki ozbiljan razgovor o hrvatskom jeziku.

** Neponovljiva znacajka hrvatskoga jezika jest njegova povijesna tropismenost (glagoljsko, cirilicno, latinicno pismo), njegova ziva tronarjecnost (cakavski, štokavski, kajkavski), njegovo postupno izrastanje iz trojezicnosti hrvatske srenjovjekovne pismenosti i knjizevnosti (latinska, crkvenoslavenska, hrvatska), od stidljivih pocetaka u XII. stoljecu do pune emancipacije narodnoga jezika kao knjizevnoga potkraj srednjega vijeka te do visoko razradenoga jezika umjetnicke knjizevnosti u Dubrovniku, Dalmaciji i kontinentalnoj Hrvatskoj.   Put od pisanih i knjizevnih jezika stiliziranih dijalektalno do jedinstvenoga hrvatskoga knjizevnog jezika bio je dugotrajan ali postojan i postupan, jer je postojala stalna kulturna, jezicna i knjizevna osmoza medu pojedinim dijelovima hrvatskoga korpusa od Boke i Dubrovnika na jugu, preko Dalmacije i Bosne, do Istre i sjeverne Hrvatske.

Iz recenzije akademika Augusta Kovaceca

  • ISBN: 978-953-0-61965-4
  • Izdavac: Skolska knjiga
  • Godina: 2013.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 282

Cijena: 219,00 kn