Hrvatski kartografi (Miljenko Lapaine, Ivka Kljajic)

Knjiga "Hrvatski kartografi" obuhvatila je biografije i bibliografije hrvatskih kartografa i prva je takva leksikografska publikacija u Hrvatskoj.

Glavni cilj projekta "Hrvatski kartografi" je prikupiti, dopuniti i srediti dostupne podatke o osobama koje se u skladu s usvojenom definicijom mogu smatrati hrvatskim kartografima. Pritom, prema definiciji danoj u idejnim osnovama projekta, pod hrvatskim kartografima podrazumijevamo Hrvate ili ljude hrvatskoga podrijetla koji su zivjeli diljem svijeta i djelovali na podrucju kartografije, zatim pripadnike drugih naroda i narodnosti koji su rodeni na tlu Hrvatske, bez obzira na to gdje su boravili, te strance koji su zivjeli i djelovali na ovome tlu dajuci svoj prinos kartografiji.

Osnovne izvore grade cine baze podataka, odnosno popisi karata u zbirkama karata (kao što su, primjerice, one u Nacionalnoj i sveucilišnoj knjiznici i u Hrvatskome drzavnom arhivu u Zagrebu), nekoliko monografija, zatim katalozi izlozbi karata, zbornici radova sa simpozija, razne spomenice, enciklopedije i leksikoni te veci broj casopisa.

Ovaj biografski leksikon pojavljuje se uz cetrnaestogodišnjicu rada na projektu Hrvatski kartografi i obuhvatio je oko 2000 osoba. Taj se posao nastavlja jer je hrvatska kartografska baština velika, ali još uvijek nedovoljno istrazena.

  • ISBN: 978-953-212-344-9
  • UDK: 929:91
  • Izdavac: Golden marketing – Tehnicka knjiga
  • Godina: 2009.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 696

Cijena: 425,25 kn