Hrvatski na maturi sa zadatcima za vjezbu (Lana Hudecek)

Ovaj je prirucnik prošireno i bitno dopunjeno izdanje prirucnika Hrvatski na maturi objavljenoga 2014. godine. Sastoji se od triju cjelina.

Prva je cjelina ovoga prirucnika nastala iz prakticne potrebe da se ucenicima i profesorima da jasan i jednostavan pregled jezicnih znanja potrebnih za pisanje školskoga eseja na drzavnoj maturi te da se nastavnicima koji ocjenjuju testove drzavne mature da pregled pravila koja ulaze u okvire osnovne pismenosti kojom ucenik mora ovladati do kraja srednjoškolskoga školovanja i tako postigne što ujednacenije ocjenjivanje jezicne tocnosti eseja. Svojim ustrojstvom ona slijedi parametre prema kojima se oblikuje ocjena iz eseja te je podijeljena na poglavlja Pravopis, Morfologija, Sintaksa i Leksik.

U drugoj se cjelini nalazi kratak pregled definicija i znanja potrebnih za uspješno polaganje ispita iz hrvatskoga jezika na drzavnoj maturi, a u trecoj zadatci za provjeru znanja. Iz šest se podrucja (pravopis, fonologija, morfologija, sintaksa, leksikologija i povijest jezika) donosi po 30 oglednih zadataka, a ispod zadatka nalazi se tocan odgovor te objašnjenje koje ukljucuje i komentar svih primjera navedenih u zadatku. Iz šestoga se podrucja, povijesti jezika, po istome modelu donosi 15 zadatka. Na kraju se donosi test koji ima 25 zadataka i koji je strukturiran kao test iz jezika na drzavnoj maturi.

Tablicni prikazi u ovoj prakticnoj knjizici jasni su i pregledni. Izbor primjera proizlazi iz školske prakse i iz svakodnevne uporabe.

Autorice ovoga prirucnika bile su dugogodišnje suradnice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, te su dobro upoznate s najcešcim pogreškama koje ucenici cine pri pisanju eseja i s njihovim nedoumicama u rješavanju ispita iz Hrvatskoga jezika. Iako je ovaj prirucnik u prvome redu namijenjen ucenicima koji se pripremaju za polaganje ispita iz Hrvatskoga jezika na drzavnoj maturi i za pisanje eseja, bit ce koristan i ucenicima koji se pripremaju za školsko, zupanijsko i drzavno natjecanje iz hrvatskoga jezika te svima koji pišu kao kratak podsjetnik na osnovna pravila hrvatskoga standardnog jezika koja se najcešce krše. Prirucnik ce takoder biti koristan studentima razlicitih fakulteta koji slušaju redovite ili izborne kolegije iz hrvatskoga jezika i strucnoga nazivlja.

Ovaj je prirucnik uskladen s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 31. srpnja 2013. godine izdalo je preporuku za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u osnovnim i srednjim školama. Pravopis je osim u tiskanome izdanju dostupan i na mreznim stranicama pravopis.hr. S tim su pravopisom uskladeni i svi školski udzbenici. Pravopisna se tocnost školskih eseja na drzavnoj maturi odreduje iskljucivo prema tome pravopisu. Za školsku uporabu vrijede rješenja koja se u Hrvatskome pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje donose kao preporucena.

  • ISBN: 9789537967277
  • Izdavac: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  • Godina: 2016.
  • Uvez: meki
  • Broj stranica: 176

Cijena: 30,00 kn