Hrvatski na maturi


Autorice ovoga priručnika Lana Hudeček i Milica Mihaljević i urednica Marina Čubrić te recenzentica Marijana Horvat dugogodišnje su suradnice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te su dobro upoznate s najčešćim pogreškama koje učenici čine pri pisanju eseja i s njihovim nedoumicama u rješavanju ispita iz hrvatskoga jezika. Ovaj će priručnik biti koristan i učenicima koji se pripremaju za školsko, županijsko i državno natjecanje iz hrvatskoga jezika. Autorice priručnika te urednica i recenzentica niz su godina bile i članice povjerenstva za natjecanje iz hrvatskoga jezika i recenzentice testova za sve tri razine natjecanja.
Tablični prikazi u ovome priručniku jasni su i pregledni, posebice kad se daju primjeri točnoga i netočnoga. Iako je priručnik u prvome redu namijenjen učenicima koji se pripremaju za polaganje ispita iz hrvatskoga jezika na državnoj maturi i za pisanje eseja, bit će koristan i svima koji pišu kao kratak podsjetnik na osnovna pravila hrvatskoga standardnog jezika koja se najčešće krše. Priručnik će također biti koristan studentima različitih fakulteta koji slušaju redovite ili izborne kolegije iz hrvatskoga jezika i stručnoga nazivlja.
U skladu s opisivačima prema kojima se provodi vrednovanje eseja na državnoj maturi u ovome se priručniku daju pravila kako pravilno navoditi (A4), kako se koristiti prikladnim stilom (B3) te kako se pravilno služiti hrvatskim standardnim jezikom (C1, C2, C3, C4).
Priručnik Hrvatski na maturi usklađen je s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 31. srpnja 2013. preporučilo za uporabu u osnovnim i srednjim školama. Za školsku uporabu vrijede rješenja koja se u Hrvatskome pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje donose kao preporučena. Ta se rješenja nalaze i u ovome priručniku.

  • Broj stranica: 84
  • Jezik: Hrvatski
  • Datum izdanja: 07.05.2014
  • Godina izdanja: 2014
  • Uvez: Meka
  • ISBN/EAN: 9789537967123
  • Mjere proizvoda: 21×14,8 cm
  • Izdavač: Institut Za Hrv.Jezik I Jezikoslovl
  • Autor: Lana Hudeček, Milica Mihaljević

Cijena: 79,00 kn