Hrvatski opci leksikon (Skupina autora)

Hrvatski opci leksikon nastavlja cetrdesetogodišnju tradiciju Leksikografskoga zavoda u izdavanju jednosvešcanog univerzalnog prirucnika namijenjena širokomu krugu korisnika. Kratkim i preciznim definicijama tumace se vlastita imena i pojmovi koji se javljaju u svakidašnjoj uporabi, a pripadaju podrucjima kulture, znanosti, tehnike, gospodarstva, politike, športa i zabave.
Obraduju se drzave i narodi svijeta, povijesni dogadaji, politicka, vjerska, društvena, umjetnicka i druga gibanja ili smjerovi. Tekstovi brojnih natuknica upotpunjeni su raznovrsnim ilustracijama. Izgovor stranih rijeci oznacen je novim transkripcijskim sustavom. Nacionalni atribut u naslovu Leksikona upozorava na pojacan udjel nacionalne grade te da se grada univerzalne naravi donosi i sagledava s prevladavajucega hrvatskog stajališta.
Privlacnim izgledom, poucnim i zabavnim sadrzajem, najnovije izdanje Hrvatskoga opceg leksikona odgovara potrebama korisnika s pocetka 21. stoljeca.

  • ISBN: 9789532680218
  • Izdavac: Leksikografski zavod Miroslav Krleza
  • Godina: 2012.
  • Uvez: tvrdi, koza
  • Jezik: hrvatski

Cijena: 480,00 kn