Hrvatsko-latinski enciklopedijski rjecnik (Jozo Marevic)

I. svezak: Ovo je prvi rjecnik takve vrste u Hrvata. Rjecnik ima oko 220 000 natuknica, više od 800 000 podnatuknica te otprilike tri milijuna sintagmatskih izricaja. U rjecniku su zastupljeni: klasicni latinitet, srednjovjekovni (crkveni) latinitet, novovijeki i najnoviji latinitet s posebnim obzirom na hrvatske latiniste. U rjecniku je sustavno sprovedena ortografija stranog nazivlja (posebice se to odnosi na toponime i pridjeve izvedene iz njih). Rjecnik ima dva dijela, U prvom dijelu su ispisani abecednim redom svi latinski nepravilni glagoli. 

II. svezak: Rjecnik je cijeli svijet poredan abecednim redom (Anatole France). Enciklopedijski je rjecnik, usto, znanstveno usustavljen i svima moze posluziti kao istinski izvor znanja.


U ovom rjecniku korisnici ce naci, u obliku sintaktickih izricaja, velike misli, mudre izreke i poruke buducim naraštajima pisaca, govornika, pjesnika mudroslovaca, povjesnika, vojskovoda, teologa, biologa, lijecnika i drugih koji su zivjeli u vremenskom rasponu od 2500 godina. Mahom su to ponajbolji predstavnici znanstvenih disciplina od klasicne i skolasticke filozofije do suvremene knjizevnosti, od graditeljstva do aeronautike, od jezikoslovlja do biogenetike, od govorništva do ekologije… Posebno je zanimljivo usporedivati razlike u izricajima pojedinih autora koji su zivjeli i djelovali gotovo istodobno (najizrazitiji primjer za to su Ciceron i Livije), ili pak onih koji su predstavljali razlicita kulturna i jezicna razdoblja kao što su klasicni i postklasicni latinitet. 
Valja naglasiti da su u lijevoj rjecnickoj strani, onoj hrvatskoj, zastupljene sve rijeci koje su zivjele ili još uvijek zive u hrvatskom jezicnom korpusu a nikada nisu poprimile standardna obiljezja. Korisnika se u svim takvim slucejevima upucuje na kroatizam.

  • ISBN: 978-953-0-40707-6
  • Izdavac: Skolska knjiga
  • Godina: 1997.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski, latinski
  • Format: 17,00×24,00 cm

Cijena: 1.385,00 kn