Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha i novija eticka strujanja (Mile Marincic)

Tekst ove knjige djelomicno je izmijenjeni tekst doktorske disertacije Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha u kontekstu suvremenih etickih strujanja, koja je obranjena 10. studenog 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Nikola Skledar (predsjednik povjerenstva), prof. dr. sc. Ivan Cifric i prof. dr. sc. Ante Covic. Govor o poslovnoj etici dugo je prisutan kako u znanstve­noj tako i u svakodnevnoj sferi zivota. Medutim, pojam inte­grativna gospodarska etika novijega je datuma, a zasluge za njegovu afirmaciju pripadaju švicarskom znanstveniku Peteru Ulrichu. Kako sam upoznavao rad Petera Ulricha i njegove škole te njihovu zelju za stvaranjem integrativne gospodarske etike koja ce postaviti izazov kako stvoriti etiku u gospodarstvu i ujedno biti orijentir u okviru kojega bi gospodarstvo trebalo djelovati, sve sam više bio sklon razmišljanju da se Ulrichov koncept moze uvesti u horizont integrativne bioetike, a da se pritom ne naruši imanentna logika tih dvaju koncepata. Neizmjerno se zahvaljujem, prije svega svom mento­ru prof. dr. sc. Anti Covicu koji je, osim što mi je bio stalna podrška, vodio brigu o svim detaljima vezanim uz moj prije­laz s poslijediplomskog studija na Katolickom bogoslovnom fakultetu na poslijediplomski studij Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu i odigrao kljucnu ulogu u najvaznijem trenutku moga znanstvenog puta. Takoder, zahvalan sam i prof. dr. sc. Velimiru Valjanu (Franjevacka teologija Sarajevo) te prof. dr. sc. Tonciju Matulicu (Katolicki bogoslovni fakultet) na potpori i dragocjenim savjetima. Iskreno se zahvaljujem svim suradnicima u projek­tu integrativne bioetike, napose Ivani Zagorac, Mariji Selak, Goranu Grgecu i Hrvoju Juricu na susretljivosti i spremnosti na pomoc u svakom trenutku. Zahvalnost dugujem i mom zupniku, mons. Josipu Coricu, na ocinskoj brizi kada sam došao raditi u Ivanic-Grad. Tako­der, ne mogu ne spomenuti neke ljude koje sam svakodnevno susretao, te u neformalnom razgovoru s njima gradio svoj rad, pocevši od gospodina Mate Duvnjaka (razgovor o opcim zivot­nim pitanjima i etickim dilemama), gospodina Krešimira Peteka (razgovor o poslovnim pitanjima i problemima), kolegice Nade Lisjak, prof. (razgovori o politicko-gospodarskoj situaciji), kao i svih djelatnika srednje škole Ivan Švear u Ivanic-Gradu, pa sve do mog prijatelja Matije Injica s kojim sam vodio mnoge zani­mljive filozofsko-teološko-eticke rasprave i Josipa Ivankovica koji je, osim što je bio dobar sugovornik, bio i stalna informaticko-tehnicka potpora. Zahvaljujem i gospodinu Tadiji Filipovicu na prepoznavanju znacaja i vrijednosti moga rada. Veliko hvala mojim sestrama i bratu na bezuvjetnoj po­dršci tijekom moga školovanja. Posebno hvala mojim rodite­ljima, ocu Alojziju i rano preminuloj majci Kati na odgoju i usadenoj zelji za ucenjem. I, na kraju, hvala mojim sinovima Mironu i Noi te mojoj zivotnoj suputnici, supruzi Silviji, koji su podnosili sva moja raspolozenja tijekom pisanja ovoga djela.   Mile Marincic   (Iz Predgovora)

  • ISBN: 9789536576616
  • Izdavac: Pergamena
  • Godina: 2016.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 253

Cijena: 90,00 kn