Intelektualci u srednjem vijeku (Jacques Le Goff)

Jacques Le Goff (Toulon, 1924), cuveni francuski povjesnicar i medievist svjetskoga glasa, autor klasicnih povijesnih djela 20. stoljeca, u ovoj knjizi razmatra podjelu rada, grad, nove ustanove, zajednicki prostor sveukupnog kršcanstva koji više nije geografski i politicki rascjepkan kao u ranom srednjem vijeku… kao bitne crte novog intelektualnog krajolika zapadnog kršcanstva na prijelazu iz XII. u XIII. stoljece.

Za prikazivanje srednjovjekovnog intelektualca od presudne je vaznosti njegova veza s gradom. Razvoj školstva dio je urbane revolucije od X. do XIII. stoljeca. Bitno je odvajanje samostanske škole, namijenjene samo redovnicima, od gradske, koja je u nacelu otvorena za sve, pa i za dake koji se nece zarediti. (…) U razdoblju od XIII. do XIV. stoljeca, u razlicitim povijesnim konjunkturama, cetiri velika osebujna intelektualca ilustriraju razlicita ‘kriticna’ ponašanja u srednjovjekovnom visokom obrazovanju: Abelard, Toma Akvinski, Siger Brabantski, Wyclif.

O autoru:
Jacques Le Goff (r. 1924) u svjetskim je razmjerima uvazen francuski povjesnicar. Pripada struji povjesnicara okupljenih oko casopisa An-nales koji je izmijenio pejsaz i znacaj suvremene znanstvene historije. Od 1972. do 1977. godine na celu je Škole za visoke studije društvenih znanosti (Ecole des hautes etudes en sciences sociales – EHESS).

Zauzima se za istrazivanje "jednog drugog srednjeg vijeka" koje se temelji na proucavanju kolektivnog imaginarnog, tj. onoga kako su ljudi zamišljali i dozivljavali zbilju. Le Goff drzi da smisao odredenog društva treba traziti u njegovu sustavu "reprezentacija" i u mjestu koje one imaju u društvenim strukturama i zbilji uopce, što je znacajna komponenta historije mentaliteta, pri cemu pojam "mentalitet" obuhvaca cjelinu misli i osjecaja ljudi odredenoga prostora i razdoblja, ali i bitne društvene razlike te biološke temelje.

Jacques Le Goff autor je mnogih znacajnih djela od kojih su neka prevedena i u nas: "Civilizacija srednovjekovnog Zapada", "Srednjovjekovni imaginarij", "Prica o Europi", "Stara i naša, Europa", "Europa – davna i buduca: srednjovjekovlje i modemi svijet"…

  • ISBN: 978-953-222-318-7
  • UDK: 93/99
  • Biblioteka: Zora
  • Izdavac: Naklada Jesenski i Turk
  • Godina: 2009.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 319
  • Format: 21,00×13,00 cm

Cijena: 144,00 kn