Javno-privatna partnerstva (E. R. Yescombe)

U knjizi "Javno-privatna partnerstva, nacela politike i financiranje" E. R. Yescombe fokusira se na praktic?ne koncepte, pitanja i tehnike, pri c?emu ne pretpostavlja nikakvo prethodno znanje o politikama ili tehnikama financiranja javno – privatnih partnerstva (JPP-ova).

Tijekom zadnjeg desetljec?a financiranje je privatnog sektora kroz javno-privatna partnerstva (JPP-ove) postalo vrlo popularno u cijelom svijetu kao nac?in osiguravanja i odrzavanja infrastrukture javnog sektora u sektorima poput prijevoza (ceste, mostovi, tuneli, zeljeznica, brodskih i zrakoplovnih luka), društvene infrastrukture (bolnice, škole, zatvori, društveni smještaj), javnih komunalija (opskrba vodom, obrada otpadnih voda, odlaganje otpada), vladinih ureda te drugih specijaliziranih usluga (poput komunikacijskih mreza ili obrambene opreme).

Javno-privatno partnerstvo, temeljeno na autorovom prakticnom iskustvu i u javnom i u privatnom sektoru, daje pregled kljuc?nih pitanja i usporeduje medunarodne prakse politika u odluc?ivanju prihvatiti ili ne JPP i specific?nu primjenu pristupa ovoj politici kroz JPP ugovore, a od c?itatelja ne oc?ekuje nikakvo prethodno znanje o projektnom financiranju. Javno-privatno partnerstvo bavi se i s koncesijskim i PFI modelima JPP-ova te omoguc?ava strukturirano uvodenje u ovo podruc?je. Autor se usmjerava na praktic?ne koncepte, pitanja i tehnike, pri c?emu ne pretpostavlja nikakvo prethodno znanje o politikama ili financiranju JPP-ova iz medunarodne perspektive prikazuje okvir i razvoj politike JPP-a; pokriva financijske analize, strukturiranje i investiranje u JPP-ove i sa strane javnog i sa strane privatnog sektora.

„Javno-privatno partnerstvo nudi sustavan pregled novog trenda u kojem vlade u sve vec?em broju oc?ekuju od privatnog sektora izgradnju  upravljanje infrastrukturnim objektima, kao i pruzanje specijaliziranih usluga. Tekst obuhvac?a širok raspon tema, od vrlo opc?enite politike s kojom su se susretali javni autoriteti pri razmatranju toga ima li smisla prihvatiti oblike djelovanja kroz JPP-ove, do znatno slozenijih tehnic?kih tema koje ukljuc?uju financijske analize, nabavu, financijsko i pravno strukturiranje. Napisana od iskusnog praktic?ara, rad E. R. Yescombea predstavlja neprocjenjiv i mjerodavan vodic? svim stranama ukljuc?enima u JPP – od investitora, bankara, poduzec?a koja pruzaju infrastrukturu i usluge autoritetima javnog sektora do javnosti u najširem obliku, kao glavnom korisniku JPP objekata i/ili usluga. Knjiga c?e za poc?etnike biti sjajan uvod u poslovanje JPP-ova, kao i vrijedan izvor referencija za sve one koji vec? imaju iskustvo s ovom temom.“
Mojmir Mrak, profesor medunarodnih financija na ekonomskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija

E. R. Yescombe ima preko 30 godina iskustva u razlic?itim oblicima strukturiranih financija, ukljuc?ujuc?i financiranje projekata, leasing, izvoznic?ke kredite, nekretnine i financiranje aktive. Od 1998. nezavisni je savjetnik na podruc?jima financiranja projekata i JPP-ova/PFI-ova, gdje sa- vjetuje sponzore projekata i strukture javnog sektora u energetici, infrastrukturi i projektima JPP/PFI (ukljuc?ujuc?i pitanja politika JPP-ova i normizacija ugovora). Uspostavio je za Tokijsku banku 1987. poseban financijski odjel u Londonu (tada najvec?u japansku medunarodnu banku), savjetujuc?i i aranzirajuc?i financije za projekte u sektorima poput proizvodnje energije, infrastrukture, telekomunikacija i prirodnih resursa, kao i u leasingu, financiranju zrakoplova i nekretnina. Pratec?i stvaranje Tokijske banke – Mitsubishi tijekom 1996. postao je voditelj projektnog financiranja za spojenu grupu u Londonu. Prije rada za Tokijsku banku i njezinu banku prethodnicu u Londonu, radio je za Grindlays Bank Group u Londonu, Indiji i Singapuru. Diplomirao je pravo na Sveuc?ilištu u Oxfordu.

  • ISBN: 9789532461145
  • Biblioteka: Gospodarska misao
  • Izdavac: Mate
  • Godina: 2010.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 380
  • Format: 17,00×25,00 cm

Cijena: 300,00 kn