Kazneno pravo Vijeca Europe (Berislav Pavisic)

Prva sustavno uredena cjelovita zbirka izvora Vijeca Europe u podrucju kaznenog prava u hrvatskoj pravnoj literaturi… Izlozen je niz pitanja kaznenog prava i postupka u vezi s pitanjima ljudskih prava, pri cemu se razmatraju doktrinarna i prakticna pitanja.
Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvom su opca izlaganja o (ugovornim) izvorima kaznenog prava Vijeca Europe kao cjeline regionalnoga medunarodnog prava. Drugi dio je posvecen Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a treci sadrzava ugovore kaznenog prava VE razvrstane prema najvaznijim podrucjima, s popratnim tekstovima.
Sadrzi 67 izvora Vijeca Europe (konvencije, sporazumi i protokoli), 61 rezoluciju i preporuku Odbora ministara VE o pitanjima kaznenog prava; 33 razlicita izvora hrvatskog prava; 513 odluka Europskog suda za ljudska prava citiranih u tekstu; 59 vaznijih izvora kaznenog prava UN-a; 87 dvostranih ugovora o medunarodnoj kaznenopravnoj suradnji 38 zemalja, te opseznu bibliografiju s djelima domacih i stranih autora.

  • ISBN: 978-953-212-269-9
  • Izdavac: Golden marketing
  • Godina: 2006.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski, engleski
  • Broj stranica: 652
  • Format: 15,50×24,50 cm

Cijena: 315,00 kn