Klinička farmakologija


Šest godina nakon dobro prihvac´enog prvog izdanja Osnova klinicˇke farmakologije iz 2007. godine, priprema drugog izdanja bila je obveza i nuzˇnost zbog novih spoznaja i napretka u podrucˇju klinicˇke farmakologije i farmakoterapije. Zadrzˇan je osnovni koncept udzˇbenika iz prvog izdanja, uz prijeko potrebna osvjezˇenja i dopune teksta, ali isto je tako bilo nužno i uvođenje novih dijelova koji se s postojec´ima stapaju u zaokruzˇenu cjelinu. Upravo je to i razlog da ovo drugo izdanje prerasta u sveobuhvatniji udzˇbenik pod nazivom Klinicˇka farmakologija.Tako su, primjerice, među ostalim u ovom izdanju detaljnije prikazani principi lijecˇenja odabranih klinicˇkih stanja te je znatno dopunjena cjelina Terapijskih smjernica kao temelja racionalne primjene lijekova. Brz razvoj medicine, a i drugih bliskih znanosti, doveo je do uvođenja novih pojmova (posebno u podrucˇju klinicˇkih ispitivanja i farmakoekonomike) te je u skladu s navedenim obogac´en rjecˇnik strucˇne klinicˇko-farmakolosˇke terminologije.
Zadac´a klinicˇke farmakologije u prvom su redu istrazˇivanja usmjerena na dokazivanje ucˇinkovitosti lijekova koji se primjenjuju u humanoj medicini, ocjenjivanje sigurnosti primjene lijekova, na istrazˇivanje njihovih nuspojava te racionalnu primjenu lijekova. Pod racionalnom primjenom lijekova podrazumijeva se primjena lijeka u prihvac´enoj indikaciji, u pravo vrijeme, tijekom odgovarajuc´ega razdoblja, uz prihvatljiv odnos ucˇinkovitosti i sˇtetnosti, kvalitetu i farmakoekonomske aspekte. Ovaj bi udžbenik kliničke farmakologije trebao pridonijeti razumijevanju principa klinicˇke farmakologije i farmakoterapije ne samo klinicˇkim farmakolozima, vec´ studentima medicine, stomatologije, ali i studentima drugih zdravstvenih studija kao i završenim liječnicima koji propisuju lijekove, stomatolozima, farmaceutima i svima onima s interesom u vrlo širokom području lijekova koji su sastavni dio života današnjega čovjeka.

Dinamično područje kliničke farmakologije obuhvaćeno ovom knjigom prikazano je kroz 11 poglavlja:
1. Klinicˇka farmakologija: povijest i razvoj (u svijetu i u nas)
2. Klinicˇka farmakokinetika
3. Farmakodinamika lijekova i genska terapija – znacˇenje za klinicˇku medicinu
4. Otkrivanje i razvoj lijekova
5. Farmakoekonomika
6. Lijekovi i društvo
7. Nuspojave i interakcije lijekova
8. Individualizacija lijecˇenja i primjena lijekova u posebnih skupina
9. Temelji toksikologije
10. Terapijske smjernice kao temelj racionalne primjene lijekova – principi lijecˇenja odabranih klinicˇkih stanja
11. Rjecˇnik strucˇne klinicˇkofarmakološke terminologije

  • Broj stranica: 562
  • Datum izdanja: 10.01.2014
  • Godina izdanja: 2013
  • Uvez: Tvrda
  • ISBN/EAN: 9789531766265
  • Mjere proizvoda: 24×17 cm
  • Izdavač: Medicinska Naklada
  • Autor: Igor Francetić, Dinko Vitezić
  • Prosječna ocjena Ocjena kupaca: 5(2)

Cijena: 79,00 kn