Kreativna industrija i nakladnistvo (Nives Tomasevic)

U knjizi Kreativna industrija i nakladništvo ugledna urednica i sveucilišna pro­fesorica Nives Tomaševic povezuje fenomen kulturne industrije sa svojim uzim prakticnim i znanstvenim podrucjem, nakladništvom, i tako otvara novo problemsko polje bitno za nacionalnu kulturu u doba globalizacije.

Autorica postavlja tezu o nakladništvu kao dijelu kreativne industrije te se bavi knji­zevnim tekstom kao kulturnim dobrom i nakladništvom kao djelatnošcu koja istodobno radi po trzišnim nacelima, ali i sudjeluje u stvaranju, odrzavanju i dogradnji nacionalnoga identiteta. Nakon više koautorskih studija i knjiga iz fenomena nakladništva u ovoj autorskoj knjizi dolazi do punoga izrazaja cjelo­kupno urednicko iskustvo Nives Tomaševic te njezino zanimanje za kreativnu industriju kao trzišni, ali i kulturnoidentitetski fenomen.

Svoju tezu o potrebi i postojanju kreativne industrije u nakladništvu autorica ilustrira inovacijama u hrvatskoj nakladnickoj i kulturnoj praksi 21. stoljeca, od mreznih stranica nakladnika i e-knjiga do svjetskih festivala knjige u organizaciji nakladnika i kreativnih riznica širokoga profila. Ako se tomu doda primjerena znanstvena aparatura, bogata graficka i likovna oprema, najnovija svjetska literatura i su­stavnost izlaganja, dobili smo vrhunsku knjigu u kojoj ce strucna javnost naci obilje novih informacija, studenti se na pregledan nacin susresti s fenomeni­ma kulturne i kreativne industrije, a šira javnost prepoznati nove kreativne potencijale nakladništva koji jamce opstanak knjige i njegovanje kulturnoga identiteta kroz kulturu citanja u doba novih medija.

prof. dr. sc. Dubravka Oraic Tolic

O autorici:

Nives Tomaševic(1954.) docentica je  na Odjelu za informacijske znanosti Sveucilišta u Zadru. Vecinu radnoga vijeka provela je u nakladništvu obavljajuci najraznovrsnije poslove. Naslovno zvanje doktorice znanosti stekla je 2008. godine obranom doktorskoga rada Tranzicija u izdavaštvu i proizvodnja knjige kao kulturnoga kapitalana doktorskom studiju Hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu.

Tijekom strucne djelatnosti Nives Tomaševic uredila je iznimno velik broj knjiga i pokrenula veci broj biblioteka, medu ostalima biblioteku Rukoljub i Slon za mladez u nakladnickoj kuci Slon, bibliotekuStrani pisciu nakladnickoj kuci Mozaik, a u Nakladi Ljevak biblioteke Povijest hrvatske knjizevnosti,Povijest umjetnosti, Otvorenu knjigu, Academicui Razotkrivanja(biblioteka je 2004. dobila nagradu „Josip Juraj Strossmayer“ HAZU za najbolji izdavacki projekt). Godine 1997. odlikovana je redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulica za zasluge u kulturi, a 2003. dobila je povelju Grada Osijeka za promicanje osjecke pisane rijeci.
 

Tijekom cijeloga radnog vijeka predstavljala je knjige, sudjelovala u emisijama iz kulture, na knjizevnim tribinama i provodila marketinške akcije. Uz urednicku aktivnost u Nakladi Ljevak Nives Tomaševic objavljuje znanstvene radove, organizira radionice i vodi modul Nakladništva na doktorskom studiju Društvo znanja i prijenos informacija. Suautorica je knjige Knjiga, iluzija, tranzicijakoju je 2009. objavila u suautorstvu s Mihom Kovacem.

  • ISBN: 9789533038681
  • Izdavac: Naklada Ljevak
  • Godina: 2015.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 240

Cijena: 125,10 kn