Kultura, drugi, zene (Jasenka Kodrnja, Senka Savic, Svetlana Slapsak)

Knjiga je zbornik radova 13 uglednih filozofa, sociologa, lingvista i teoreticara rodnih studija iz Hrvatske, Srbije, BiH i Slovenije (Lino Veljak, Jelisaveta Blagoje-vic, Svetlana Slapšak, Nikola Skledar, Gordana Bosanac, Jasenka Kodrnja, Mladen Labus, Daša Duhacek, Svenka Savic, Mirjana Adamovic, Ana Maskalan, Marjana Harcet, Sanja Kajinic). Ideja o ovoj knjizi nastala je tijekom priprema za medunarodni simpozij „Covjek i kultura" Hrvatskog filozofskog društva odrzanog 2007. godine na Cresu. Naime, tada je skupina znanstvenika koji rade na projektu Instituta za društvena istrazivanja u Zagrebu „Identitet Drugih" povezala temu svog projekta s temom simpozija. Koncepcijski knjiga predstavlja i suprotstavlja paradigmu moderne i postmoderne pokazujuci njihove dosege i ogranicenja.
Cilj je knjige pokazati obrasce kulture koji se pripisuju raznim kategorijama Drugih, a posebno zenskom rodu, kao i da se pokaze pounutrenost identiteta covjeka koji pripada Prvima ili Drugima, odnosno, prevedeno na jezik socijalne psihologije, kako oni/e sami/e sebe dozivljavaju u skladu sa vlastitim internaliziranim društvenim ulogama. Sadrzaj zbornika ne samo da ispunjava unaprijed postavljenu zadacu vec je i daleko prevazilazi jer duboko ulazi u analizu i deskripciju obrazaca kulture i njihovih efekata te nudi obilje teorijske grade s kojom se kriticki polemizira.

  • ISBN: 978-953-56047-3-0
  • UDK: 316
  • Izdavac: Plejada
  • Godina: 2010.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 295
  • Format: 24,00 cm

Cijena: 105,00 kn