Kultura sjecanja: 1941. (Tihomir Cipek, Olivera Milosavljevic, Sulejman Bosto)

Zbornik donosi studije 14-ero povjesnicara, politologa i filozofa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koje su pripremili za skup pod nazivom "Kultura sjecanja – istorijski/povijesni lomovi i svladavanje prošlosti" što je odrzan u organizaciji bosansko-hercegovacke podruznice Zaklade Friedrich Ebert potkraj 2006. u Banja Luci.Tematizirajuci politike povijesti i svladavanja prošlosti, Tihomir Cipek postavlja okvir za raspravu; Olivera Milosavljevic piše o metodološkim pretpostavkama istrazivanja nacionalnih stereotipa na primjeru 1918. godine i percepciji "oslobodilaca" i "porazenih"; Sulejman Bosto o teorijama sjecanja, motivima, pretpostavkama i povijesnom kontekstu; Goran Gretic o Prvome svjetskom ratu u liku sukoba kulture i civilizacije; Stjepan Matkovic o hrvatskim politickim institucijama i elitama i njihovom odnosu prema prijelomnoj 1918. godini; Nebojša Petrovic o tome ima li izlaza iz zacaranog kruga i o perspektivama postkonfliktne modernizacije; Berto Šalaj o socijalnom povjerenju u postkomunistickoj Hrvatskoj; Josip Vrandecic o usponu i padu gradanskog društva na primjeru Konstantina Vojnovica; Olga Manojlovic o tradicijama Prvoga svjetskog rata: od simbola sanjanog jugoslavenstva do simbola iznevjerenog srpstva; Aleksandar Ignjatovic o viziji identiteta i modelu kulture na primjeru srpskih pravoslavnih crkava izvan granica Srbije; Dubravka Stojanovic piše o nastanku Jugoslavije i srpskim udzbenicima povijesti, a Damir Agicic s Magdalenom Najbar-Agicic i Jasna Turkalj o 1918. godini u hrvatskim udzbenicima povijesti.Razliciti rakursi i tematska polazišta ovih priloga imaju sjecište u znanstvenom skidanju krinki s (i danas) politicki "kontaminiranog" razdoblja pocetka dvadesetog stoljeca (jednog od snaznijih povijesnih lomova) koje je u mnogocemu odredilo sudbine naroda na ovim prostorima. Zajednicki projekt znanstvenika iz Hrvatske, BiH i Srbije potpuno je u europskom duhu "rašcaravanja prošlosti", pa i zbog toga što ide mimo aktualne politike i stranackih ideologija.Interdisciplinarne studije sabrane u knjizi rašclanjuju razlicita tumacenja i vrednovanja 1918. godine u hrvatskoj, bošnjackoj i srpskoj kulturi sjecanja, dakle godine povijesnog loma u kojoj je za Bošnjake, Hrvate i Srbe zapocelo njihovo jugoslavensko stoljece, koje je ujedno bilo stoljece diktatura i masovnih zlocina. Radovi pokazuju kako se povijest tumaci tako da bi se legitimirala odredena politicka pozicija u sadašnjosti te da je antidatiranje prošlosti bit kulture sjecanja. Rijecju, zbornik pokazuje kako se proizvodi slika zajednickog nasljeda i pomocu ritualizacije povijesnih dogadaja oblikuje nacionalni identitet.

  • ISBN: 978-953-260-049-0
  • UDK: 949.75
  • Biblioteka: Srednji put
  • Izdavac: Disput
  • Godina: 2008.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 184
  • Format: 24,00×17,00 cm

Cijena: 90,00 kn