Ljudski potencijali (Branimir Sverko)

Knjiga strucnjaka i znanstvenika iz podrucja psihologije rada i organizacijske psihologije prof. dr. Branimira Šverka „Ljudski potencijali: usmjeravanje, odabir i osposobljavanje“ bavi se psihologijskim teorijama i metodama usmjeravanja, odabira i osposobljavanja osoblja.

Prof. Šverko na jednostavan i razumljiv nacin obraduje psihologijska nacela i metode prilagodbe covjeka radu. U uvodnom dijelu govori o vaznosti ljudskih potencijala za uspješnost organizacije. Poglavlje o profesionalnom usmjeravanju i razvoju karijere prikazuje glavne diferencijalne i razvojne teorije profesionalnog usmjeravanja. U poglavlju o profesionalnoj selekciji slijedi prikaz psihologijskih testova i drugih metoda koje se koriste u selekciji, te se opisuje priprema i validacija selekcijskoga programa, pruza pregled spoznaje o valjanosti selekcijskih postupaka i prikazuju metode donošenja selekcijskih odluka. U posljednjem poglavlju, o profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju, autor elaborira osnovne pojmove obrazovne djelatnosti, ucenja i njihovih ucinaka.

Osim studentima psihologije, knjiga „Ljudski potencijali: usmjeravanje, odabir i osposobljavanje“ namijenjena je i strucnjacima iz prakse. Strucnjaci za upravljanje ljudskim resursima mogu u knjizi naci teorijsku i metodološku podlogu za svoj rad.

  • ISBN: 9789531692533
  • Izdavac: Hrvatska sveucilisna naklada
  • Godina: 2012.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 180
  • Format: 17×24 cm

Cijena: 150,00 kn