Marketing malih i srednjih poduzeća


Knjiga je podijeljena u tri dijela i 12 poglavlja kojima se nastojalo obuhvatiti sva znanja iz marketinga potrebna u uspješnu poslovanju malih i srednjih poduzetnika. Knjiga je, kao sveučilišni udžbenik, namijenjena prije svega studentima ekonomskih fakulteta koji izučavaju marketing mali i srednjih poduzeća, a poslužit će im i za brojne druge predmete na smjerovima koji se bave poduzetništvom i razvojem malog i srednjeg poduzetništva. Knjiga će biti korisna i mnogobrojnim menadžerima i malim i srednjim poduzetnicima koji žele poslovati u skladu sa suvremenim načelima marketinškog poslovanja te tek namjeravaju pokrenuti novo poslovanje ili unaprijediti sadašnje.
 
Dr. sc. Sonja Radas, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju: „Zbog svojega zanimljivog, detaljnog i pristupačnog tretmana tematike malih i srednjih poduzeća, ova knjiga može poslužiti kao osnovna literatura svim zainteresiranim čitateljima. Iako je prije svega namijenjena studentima, knjiga je nadasve korisno instruktivno štivo za širu poslovnu javnost zbog pristupa te primjenjivosti sadržaja i suvremene strukture.” Prof. dr. sc. Marcel Meler, profesor u trajnom zvanju: „Djelo Marketing malih i srednjih poduzeća neobično je važno za današnji gospodarski trenutak Republike Hrvatske s obzirom na to da marketing treba bitno pridonijeti i povećanju učinkovitosti poslovanja poslovnih organizacija, osobito malih i srednjih, dostizanjem dvojakih ciljeva – kvantitativnih, odnosno rasta poslovanja (povećanje tržišnog udjela, dobiti, broja zaposlenika i sl.), i kvalitativnih, odnosno razvoja poslovanja (strukturne promjene provedbe proizvodnog i poslovnog procesa, nove tehnologije, novi proizvodi, nova organizacija, nove metode menadžmenta i sl). Ovo to više što bi znanja vezana za ovu problematiku objektivno trebala biti pod¬loga za daljnji i ubrzaniji gospodarski razvitak Republike Hrvatske."

Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin, profesorica u trajnom zvanju: „Nedovoljna znanja iz marketinga, a posebice slaba primjena marketinških načela u malim i srednjim poduzećima, pokazala su se ključnim čimbenikom njihova neuspjeha. Prema svojoj strukturi i koncepciji, načinu pristupa problematici te primjeni već uobičajenih pedagoških standarda udžbeničke literature (izdvajanje sažetka poglavlja, pitanja za provjeru usvojenog znanja, poslovni primjeri itd.) knjiga se može usporediti s bitnim djelima iste vrste velikih svjetskih izdavačkih kuća koja se upotrebljavaju na stranim sveučilištima.”  

  • Broj stranica: 340
  • Jezik: Hrvatski
  • Datum izdanja: 15.03.2016
  • Godina izdanja: 2016
  • Uvez: Meka
  • ISBN/EAN: 9789530302839
  • Mjere proizvoda: 26×20 cm
  • Izdavač: Školska knjiga
  • Autor: Renko Brečić

Cijena: 79,00 kn