Medicina rada i okolisa (uredili Marko Saric, Eugenija Zuskin)

Do pripreme i tiskanja ovog djela došlo je na poticaj Hrvatskog društva za medicinu rada. Premda su u nas vec objavljivane knjige i prirucnici s podrucja medicine rada (B. Kesic, Higijena rada, Zagreb: Institut za higijenu rada 1954.; M. Saric, Medicina rada, Zagreb: Privreda 1962; M. Saric, D. Pr-pic-Majic, T. Beritic, Patologija rada -profesionalne bolesti u rudarstvu, industriji i poljoprivredi, Zagreb: Panorama 1965.; T. Beritic, Profesionalne bolesti, Sarajevo: Institut za ergonomiju Univerziteta u Sarajevu 1981.), a u uporabi su još uvijek i neki od udzbenika koji su objavljeni uz veci broj priloga autora iz Hrvatske u vrijeme bivše SFR Jugoslavije (D. Stankovic ur., Medicina rada, Beograd – Zagreb: Medicinska knjiga 1984.) pokazala se potreba za izradbu djela u kojem bi se materija medicine rada obradila kompleksno ukljucujuci promjene s kojima smo u meduvremenu bili suoceni i najnovije spoznaje na ovom podrucju. Nedavno je objavljena knjiga pod naslovom: Medicina rada {D. Bcritic-Stahu-Ijak, E. Zuškin, F. Valic, J. Mustajbegovic) Zagreb: Medicinska naklada 2000., a zatim Zdravstvena ekologija (F. Valic i suradnici) Medicinska naklada 2001. Te su knjige, napisane na 116, odnosno 199 stranica teksta, namijenjene kao udzbenici studentima medicine.
Ovo se djelo pojavljuje u vrijeme vrlo burnih zbivanja. Svjetska znanost i tehnologija biljeze veliki napredak. To se posebno odnosi na informatiku i komunikacije, genetiku i biotehnologiju, na kojim je podrucjima rijec o zaista revolucionarnim dostignucima. Na društveno-ekonomskom planu aktualni su procesi globalizacije. Dogadaju se krupne promjene u strukturi stanovništva s obzirom na dob, povecanu raznolikost – posebno u razvijenim sredinama. Promjene se odnose i na organizaciju društva, upravljacke strukture, raste uloga nevladinih organizacija. Promjenama su zahvaceni i socijalna sfera zivota, organizacija i financiranje zdravstva i socijalnih sluzbi itd.
Kad je rijec o radu, još su aktualne brojne tradicionalne opasnosti. No, razumljivo je da se pojavljuju i nove, povezane s promjenama u prirodi rada i novim vrstama poslova i profesionalnim štetnostima koje prate tehnološki razvoj i napredak.

  • ISBN: 953-176-165-5
  • UDK: 616
  • Biblioteka: Sveucilisni udzbenici
  • Izdavac: Medicinska naklada
  • Godina: 2002.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 829

Cijena: 262,50 kn