Medunarodna kaznenopravna pomoc (Davor Krapac)

Medunarodna kaznenopravna pomoc (medunarodna pravna pomoc u kaznenim stvarima; engl. International assistance in criminal matters; njem. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; franc. lentraide judiciaire Internationale en matiere penale) predstavlja skup radnji i mjera koje poduzimaju tijela kaznenog postupka jedne drzave na zahtjev druge drzave radi omogucavanja kaznenog progona, sudenja ili izvršenja kazne u nekom kaznenom predmetu. Za razliku od unutarnje pravne pomoci koju medusobno pruzaju sudovi te druga drzavna tijela prema unutarnjem pravu (kod nas: odredbe cl. 178. ZKP i cl. 11. st. 1. ZS), medunarodna kaznenopravna pomoc dio je medudrzavne suradnje u predmetima kaznenih djela u kojima postoji element inozemnosti. On postoji npr. ako je stranac pocinio kazneno djelo u domacoj drzavi, ako je u nekoj drzavi kazneno djelo pocinio domaci drzavljanin na štetu stranca, ako se u nekoj drzavi sudi strancu za kazneno djelo pocinjeno u inozemstvu, ako je kazneno djelo pocinjeno na teritoriju više drzava, ako je kazneno djelo pocinjeno u prostoru koji ne potpada pod suverenitet nijedne drzave, ako je u pitanju kazneno djelo za koje se vodi postupak u inozemstvu, ili je tamo vec presudeno, te ako jedna drzava od druge trazi izrucenje neke osobe radi toga da bi joj sudila, ili poduzimanje neke radnje kaznenog postupka kako bi rezultat te radnje posluzio za vodenje njezinog kaznenog postupka.

  • ISBN: 953-234-066-1
  • Izdavac: Narodne novine
  • Godina: 2006.
  • Jezik: hrvatski

Cijena: 418,00 kn