Menadzment promjena (Vidoje Vujic)

"U najnovijem djelu prof. dr.sc. Vidoja Vujica nailazaimo na vrijednu knjigu u teorijskom i prakticnom uputstvu kako u novonanastlim prilikama primijeniti znanje iz menadzmenta za svekorisnost Hrvatske i svih onih koji se ukljucuju u svakidašnje tehnologijske i društvene promjene.

Knjiga je strukturirana u cetiri glavna pogavlja: Teorijsko razmatranje menadzmenta promjena, Strukturne promjene u suvremenom poduzetništvu, Lidersko i poduzetnicko (u)vodjenje promjena, Globalno ponašanje i upravljanje poslovnim promjenama.

Vrijednost je što je autor pristupio terminologijskom razmatranju menadzmenta promjena. Time je upozorio na razlikovnost menadzmenta i vodenja, jer se menadzment bavi svladavanjem slozenosti procesa rada, a upravljanje i vodenje se bavi svladavanjem promjena. Autor eksplicira znanje kao odlucujuci cimbenik i afirmira znanost i tehniku u procesu stalnih promjena, pa istice znanost i informaticku tehnologiju kao smjerokaz u upravljanju, financiranju, obrazovanju i ostalim znacajnim djelovanjima. Prepoznaje se da je autor dobar metodolog, razvidno iz ponudene sheme, da je problem uvodenja odredenih promjena i rješavanje problema. Pruza nam nove modele pretpostavljenog uspješnog organizacijskog ustroja poduzeca, cime se priblizava aktualanim pitanjima prakse, u kategoriji malih, srednjih i velikih ustojbenih modela.

U vremenima ekspanzivne recesije, sve je vaznija i ucinkovitija eksplicitna sposobnost pojedinca posvecenog slojevitim pitanjima managementa. Autor prikazuje nekoliko mogucih modela upravljanja trgovackim društvom s osobitim osloncem na znacajke monistickoga ili angloamerickoga modela, dualistickog ili njemackoga modela, dionicko društvo, kao trgovacko društvo, društvo s ogranicenom odgovornošcu. Precizno, gotovo dokumentarno, je prikazao primjerima iz spomenutih podrucja, sve što je sustavno razradio u teorijskom dijelu ove vrijedne i iznimno korisne knjige koja nas svojom pojavom kvalitativno pokrece uzlaznim spoznajnim razinama."

Iz recenzije prof. dr. sc. Juraja Plenkovica

  • ISBN: 978-953-6198-67-2
  • UDK: 65.012
  • Biblioteka: Udzbenici sveucilista u Rijeci
  • Izdavac: Fakultet za turisticki i hotelski menadzment u Opatiji
  • Godina: 2008.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 159

Cijena: 150,00 kn