Menadzment trzisnih komunikacija (Davor Perkov; Radojka Kraljevic)

Knjiga dvoje profesora Visoke poslovne škole Libertas, Radojke Kraljevic i Davora Perkova namijenjena je studentima ekonomije i svima onima koji se strucno bave trzišnim komuniciranjem. Knjiga stavlja naglasak na vaznost poznavanja elemenata uspješne komunikacije i njihove primjene u poslovnome svijetu, u vremenu u kojem se razvitkom tehnologije pojavljuju novi komunikacijski modeli, s usmjerenjem na marketinšku, odnosno trzišnu komunikaciju koju karakterizira stalna ekspanzija i razvoj.

Knjiga kroz devet poglavlja (Komunikacija – Integrirana trzišna komunikacija – Oglašavanje i oglašivacki proces – Upravljanje oglašavanjem i e-marketing – Kreativnost u oglašavanju – Stavovi i persuazivna komunikacija – Upravljanje odnosima s javnošcu – Utjecaj psiholoških procesa na integriranu trzišnu komunikaciju – Studije poslovnog slucaja) istrazuje razlicite modele komunikacije s potrošacima, uzimajuci u obzir i psihološke mehanizme koji su sastavni dio svakog komunikacijskog procesa.

Na kraju knjige obradeno je sedam studija poslovnog slucaja (npr. Lego, Pan, Burberry, Marlboro) koje pokazuju kako su konkretne tvrtke mijenjale nacin komunikacije s trzištem.

Iz sadrzaja:

Zahvale/ Predgovor/ 1. KOMUNIKACIJA/ 1.1. Odredenje pojma komunikacije/ 1.2. Cinitelji i kodni sustavi komunikacijskog procesa/ 1.3. Poteškoce u komunikaciji/ 1.4. Razumijevanje komunikacije/ 1.5. Mitovi o komunikaciji/…/ 2. INTEGRIRANA TRZIŠNA KOMUNIKACIJA/ 2.1. Odredenje i razvoj integrirane trzišne komunikacije/ 2.2. Holisticki marketing za novu ekonomiju/ 2.3. Elementi i razine interaktivnog marketinga/ 2.4. Ulaganja u marketing i trzišno komuniciranje/ 3. OGLAŠAVANJE I OGLAŠIVACKI PROCES/ 3.1. Pojam oglašavanja/ 3.2. Povijest oglašavanja u Hrvatskoj/ 3.3. Komunikacijski modeli u oglašavanju/ 3.4. Metrika ucinkovitosti oglašavanja i vijednosti brenda/ 4. UPRAVLJANJE OGLAŠAVANJEM I E-MARKETING/ 4.1. Proces upravljanja oglašavanjem/ 4.2. Trokut strategija komuniciranja/ 4.3. Apeli u oglašavanju/ 4.4. Izravni marketing/ 4.5. Masovni mediji/…/ 5. KREATIVNOST U OGLAŠAVANJU/ 5.1. Razumijevanje kreativnosti u oglašavanju/ 5.2. Razvijanje kreativne trzišne komunikacije/ 5.3. Ispitivanje i metode razvijanja kreativnosti/ 5.4. Valorizacija kreativnog rada/ 6. STAVOVI I PERSUAZIVNA KOMUNIKACIJA/ 6.1. Pojam i znacajke stavova/ 6.2. Nastanak i stabilnost stavova/ 6.3. Mijenjanje stavova/ 6.4. Metode ispitivanja i mjerenja stavova/ 6.5. Utjecaj stavova i rizika na odluke o kupnji/ 7. UPRAVLJANJE ODNOSIMA S JAVNOŠCU/ 7.1. Odnosi s javnošcu i marketing/ 7.2. Modeli komuniciranja s javnošcu/ 7.3. Vaznost komuniciranja sa zaposlenicima/ 7.4. Cinitelji imidza i identiteta poduzeca/ 7.5. Komuniciranje u kriznim situacijama/…/ 8. UTJECAJ PSIHOLOŠKIH PROCESA NA INTEGRIRANU TRZIŠNU KOMUNIKACIJU/ 8.1. Motivacija/ 8.2. Percepcija/ 8.3. Proces prerade informacija/ 8.4. Teorije ucenja/ 8.5. Društvena odgovornost trzišnog komuniciranja/ 9. STUDIJE POSLOVNOG SLUCAJA/ 1. LEGO GRUPA/ 2. BURBERRY/ 3. DJECA DIKTIRAJU POTRAZNJU/ 4. PROMJENA IMIDZA MARLBORA/ 5. REPOZICIONIRANJE PAN PIVA/…/ Prilozi/ 1. Ispitivanje uskladenosti preferencije marke automobila s osobnim imidzem metodom semantickog diferencijala/ 2. Kodeks oglašavanja i trzišnog komuniciranja HURA/ Popis ilustracija i tablica/ Popis literature/ Pojmovno kazalo/ O autorima   

  • ISBN: 978-953-7782-25-2
  • Izdavac: Plejada
  • Godina: 2014.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 320
  • Format: 16×24 cm

Cijena: 220,00 kn