Mjerila ocjenjivanja u razrednoj nastavi (Ivana Stanic, Edita Boric)

Vazno je napomenuti da su uciteljice razredne nastave Brodsko-posavske i Vukovarsko srijemske zupanije te njihove voditeljice Zupanijskih strucnih vijeca svojim radom pridonijele da autorice na temelju njihovog iskustva definiraju što objektivnija mjerila ocjenjivanja u razrednoj nastavi.

O autoricama
Ivana Stanic (rod. Fuderer) radila je kao uciteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Cakovci u Cakovcima od 2002. do 2010., a od 2010. do 2013. bila je ravnateljica te osnovne škole. U Agenciji za odgoj i obrazovanje u Podruznici Osijek zaposlena je od 2013. na mjestu više savjetnice za razrednu nastavu.

Edita Boric redovita je profesorica na Odsjeku za društvene znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Glavna su joj podrucja znanstvenog interesa vezana za obrazovanje ucitelja i nastavnika, ishode ucenja i ocjenjivanje na temelju ishoda ucenja, usmjerenost nastave prema uceniku, kvalitetu nastave, istrazivacku nastavu te odgoj i obrazovanje za okoliš. Nositeljica je kolegija Metodika prirode i društva, Istrazivacka nastava prirode i društva, Igre u odgoju za okoliš, Istrazivanje u prirodi, Metodicki pristupi visokoškolskoj nastavi. Voditeljica je znanstvenog projekta Usmjerenost nastave prirode i društva na obrazovna postignuca ucenika. Objavila je više od pedeset znanstvenih i strucnih radova te aktivno sudjelovala na razlicitim strucnim i znanstvenim medunarodnim konferencijama.

  • ISBN: 9789530307230
  • Izdavac: Skolska knjiga
  • Godina: 2016.
  • Uvez: meki
  • Broj stranica: 127

Cijena: 129,00 kn