Moralnost slobode (Joseph Raz)

l Joseph Raz, profesor na Sveucilištu Columbia u New Yorku i Sveucilištu Oxford, jedan je od vodecih filozofa engleskoga govornog podrucja. U svojim brojnim radovima dao je vazan prinos prakticnoj filozofiji opcenito i njenim posebnim disciplinama – etici, filozofiji politike i filozofiji prava. U knjizi Moralnost slobode, objavljenoj sredinom osamdesetih godina , prošlog stoljeca, izlozio je vlastitu liberalnu politicku teoriju koju je nazvao "perfekcionisticki moralni pluralizam", i koju je razradio u svojim kasnijim radovima. Prema toj teoriji politicka sloboda je vid dobrog zivota. Ona je vrijedna jer prati ideal autonomnih osoba koje stvaraju vlastite zivote putem izbora medu mnogostrukim vrijednim opcijama. Zadaca je drzavne vlasti osigurati tim osobama sredstva pomocu kojih ce se razviti te ih navoditi da slijede valjane koncepcije dobra i izbjegavaju loše ili isprazne. Raz u knjizi kritizira liberalnu politicku teoriju, vrlo popularnu u Sjedinjenim Americkim Drzavama i Velikoj Britaniji tijekom sedamdesetih godina, prema kojoj je djelovanje drzavne vlasti ograniceno bilo zabranom njenog miješanja u koncepcije o dobrom zivotu svojih gradana bilo njihovim temeljnim pravima koja ona mora poštivati. Tu su teoriju pocetkom osamdesetih godina zestoko napali komunitaristicki autori zbog njenog individualistickog etosa, iskljucivanja ideala iz politike te zanemarivanja vaznosti vrlina za dobro uredeno društvo i dobar zivot njegovih gradana. Napali su je i filozofski anarhisti zbog njenih postavki o mogucnosti legitimnog autoriteta drzavne vlasti i moralnoj duznosti posluha istoj. Kao kompromis izmedu liberalne politicke teorije i tih njenih kriticara Raz u knjizi predlaze perfekcionisticki liberalizam utemeljen na koncepcijama neindividualisticke moralnosti i opravdanog autoriteta drzavne vlasti.

  • ISBN: 978-953-96477-4-6
  • UDK: 1:34
  • Izdavac: KruZak
  • Godina: 2007.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 390
  • Format: 21,00 cm

Cijena: 171,00 kn